Emek sermaye sağlamanın ya da ticari bir girişimde bulunmanın doğal bir parçası olan riskleri üstlenmenin dışında, üretim sürecine katkıda bulunan her türlü insan etkinliğine denir.

Emek

Kavram, kol emekçilerinin verdiği hizmetlerin yanı sıra, başka birçok hizmet türünü de kapsar. Zahmet ve çabayla eşanlamlı olmayan emek kavramının fiziksel ve fizyolojik anlamda "yapılmış iş" terimiyle de uzak bir ilişkisi vardır. İnsanların fiziksel enerjilerini üretimde kullanmaları emeği oluşturan başlıca öğedir. Bunun yanı sıra az veya çok oranda beceri ve kendini yönlendirme de emeğin öğeleri arasında sayılır. Emeğin ayırt edici özelliklerinden biri zamanı kullanmasıdır. Somuta indirgendiğinde bu özellik, insan yaşamının bir bölümünün emek sürecine ayrıldığı anlamına gelir.

Emeğin başka bir özelliği de, oyunun tersine, kendi başına bir amaç değil, insan gereksinimlerini karşılamaya yönelik oluşudur. Emek, yaratılan üründen; çağdaş ekonomik yaşam söz konusu olduğunda da ülke ekonomisinin toplam ürününden belirli bir pay almak için harcanır. En büyük zevki işi olan bir emekçi bile hizmetleri veya ürünleri karşılığında alabileceği en yüksek değeri ister.

emek

1 . Bir işin yapılması için harcanan beden ve kafa gücü:
"Ücret emeğin karşılığıdır."- Anayasa.
2 . Uzun ve yorucu, özenli çalışma:
"Bir darbe benim bütün o uzun emeklerimi sıfıra indirir."- H. C. Yalçın.
3 . sosyolojiİnsanın bilinçli olarak belli bir amaca ulaşmak için giriştiği hem doğal ve toplumsal çerçevesini hem de kendisini değiştiren çalışma süreci, say.
Atasözü, deyim ve birleşik fiiller
emeği geçmek , emek çekmek , emek harcamak , emek vermek

emek

bir şeyin yaratılması ya da üretilmesi için harcanan beden ve kafa gücü. uzun ve yorucu, özenli çalışma. insanın bilinçli olarak belli bir amaca ulaşmak için giriştiği hem doğal ve toplumsal çevresini hem de kendini değiştiren çalışma süreci, çaba, say.

emek

(Türkçe) Erkek ismi 1. Uzun, yorucu ve özenli çalışma. 2. Bir işin yapılması için harcanan beden ve kafa gücü.

emek

Türkçe emek kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. labor, labour [Brit.], work, exertion, pain, toil, pains

emek

Türkçe emek kelimesinin Fransızca karşılığı.
travail [le], façon [la], labeur [le]

emek

Türkçe emek kelimesinin Almanca karşılığı.
Arbeit, Fleiß

Yanıtlar