Emekçi Hareket Partisi, 5 Ocak 2004 tarihinde kurulan, Marksist Leninist öğretiyi kendilerine yol edinmiş bir siyasi partidir. ÖDP içerisinde Hareket adı ile yer almıştır.

Emekçi Hareket Partisi

} } | kısaltma = EHP | amblem = 100px | genel başkanı = Hakan Öztürk | kuruluş tarihi = 2004 | kapanış tarihi = | kurucu genel başkanı = Hakan Öztürk | siyasi görüşü = Bilimsel Sosyalizm Marksizm-Leninizm | öncülü = Devrimci Yol | internet sitesi = www.ehp.org.tr }} 2004 yılında kurulmuştur. ÖDP içerisinde Hareket adı ile yer almıştır. Daha sonrasında ÖDP ile avrupa birliği, F tipleri ve Kürt meselesi'nde anlaşamayıp ayrılmış, daha sonra SDP'nin kuruluşunda yer almıştır. SDP içerisinde Kürt Meselesi yüzünden yaşanan bir tartışma sonrası yolunu ayırmıştır. Bu sürecin ardından Emekçi Hareket Partisi'nin kurulması kararı alınmıştır. Sosyalist, Marksist öğretiyi kendilerine yol edinmiş partidir. EHP'li kadınlar sosyalist feminist bir yaklaşıma da sahiplerdir.12 Eylül öncesinin örgütlerinden olan Devrimci Yol kökenli olan hareket grubunun oluşumu, Halkevleri içinde yaşanan tartışmalar sonucu Eskişehir merkezli bir grubun kopmasıyla başlamıştır. 1990'lı yıllarda ÖDP içinde faaliyet gösteren Hareket grubu, yaşanan tasfiye ve ayrılma süreçleri sonucunda, Akın Birdal'ın kurucu genel başkanı olduğu Sosyalist Demokrasi Partisi'nin (SDP) kuruluşu sürecine katıldı. Ancak, anlaşmazlıklar nedeniyle SDP'den de ayrılan Hareket, partileşme kararı alarak 5 ocak 2004 tarihinde Emekçi Hareket Partisi (EHP) isimli kendi partisini kurdu. genel başkanlığını Hakan Öztürk'ün yapmaktadır. Parti programı şu tanımlama ile başlamaktadır: "İnsanlığın ve Emekçi Hareket Partisi'nin Özlemi: Marksizmin ışığında ve işçi sınıfının önderliğinde; kapitalizmi, sınıfları, sömürüyü, yabancılaşmayı ve tüm ezen ezilen ilişkilerini yeryüzünden silip komünizme ulaşmaktır. Emekçi Hareket Partisi, Yöneten yönetilen çelişkisini; kafa emeği ile kol emeği, şehirler ile köyler arasındaki farkları; erkek egemenliğini; eşitsizlikleri; sınırları; faşizmi; ırkçılığı; şovenizmi; sömürgeciliği, emperyalist savaşları ve onların yarattığı şiddeti yok etmek için, enternasyonalist; demokratik planlamacı; özyönetimci; özgürlükçü; çoğulcu; kadınların kurtuluşundan yana; doğaya tahakkümü ve eşcinsellere yönelik ayrımcılığı reddeden; gerontokrasi, militarizm ve bürokrasi karşıtı; demokrasiyi içselleştirmiş bir sosyalizm için mücadele eder. Emekçi Hareket Partisi'nin Yolu: Türkiye'de, emperyalist-kapitalist tekelci burjuva hakimiyetini, üretim araçlarının özel mülkiyetini, mevcut üretim ve bölüşüm ilişkilerini; emekçilerin, kendi özgücünden başka güçlere bel bağlamadan, burjuvazi ve burjuva devletten bağımsız örgütlü mücadelesiyle aşarak; sosyalist devrimle emekçilerin iktidarını kurmanın engebeli, dolambaçlı, sarp ve devrimci yoludur." }

Kaynaklar

Vikipedi

Yanıtlar