Emersion

Emersion

1. anlamı i., astr. tam veya yarım tutulmadan sonra bir gök cisminin yeniden görölmesi. ,belirme.

Emersion

Emersion İngilizce anlamı ve tanımı

Emersion anlamları

  1. (noun) The reappearance of a heavenly body after an eclipse or occultation; as, the emersion of the moon from the shadow of the earth; the emersion of a star from behind the moon.
  2. (noun) The act of emerging, or of rising out of anything; as, emersion from the sea; emersion from obscurity or difficulties.

Emersion tanım:

Kelime: emer·sion
Söyleniş: (")E-'m&r-zh&n, -sh&n
İşlev: noun
Kökeni: Latin emersus, past participle of emergere
: an act of emerging : EMERGENCE

Emersion ile eşanlamlı (synonym) kelimeler

Egress, Emergence,

Emersion ile zıt (antonym) anlamlı kelimeler

Immersion, Ingress,

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.