Emevî

Emevîler, (Arapça: بنو أمية/الأمويون), Dört Halife Dönemi’nden (632-661) sonra Müslüman Arap İslam Devleti'ne egemen olan hanedan.

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Emevî ilgili konular

 • Mevali

  Emeviler'in Arap olmayan müslümanlara verdikleri isim.
 • İslam tarihi

  İslam tarihi, İslam dininin ortaya çıkışından başlayarak modern zamanlara kadar uzanan süreçte, İslam dini, İslam dinini benimseyen bölge
 • Emeviler

  Emeviler, Dört Halife Dönemi’nden (632-661) sonra Müslüman Arap devletine egemen olan hanedandır. Hz. Ali’nin 661’de öldürülmesinden son
 • Arap edebiyatı

  İslâmlığın doğmasından ve yayılmağa başlamasından sonra çeşitli ülkelere yayılan ve bu ülkelerdeki ...
 • Şuubiye

  Şuubiye, Emeviler ve Abbasiler döneminde Arap olmayan Müslümanlar arasında gelişen hareket.
 • II. Velid

  II. Velid veya Velid bin Yezid (Arapca: الوليد بن يزيد) onbirinci Emeviler halifesidir. Amcası olan halife Hişam bin Abdülmelik'in 743d
 • Emevî halifeler listesi

  Emevî halifeler listesi, Emevî hanedanının halifelik unvanına sahip olan hükümdarlarının yer aldığı liste. Dört Halife döneminden (632-6
 • Kıbrıs Arap-Bizans Kondominiyumu

  Kıbrıs Arap-Bizans KondominyumuJohn Julius Norwich (1988),''Byzantium: the Early Centuries'', Londra:Penguin ISBN 0394537785 say.329 Kıbrıs Adas
Emevî
Emevî