Emevi

Kısaca: Emevîler, (Arapça: بنو أمية/الأمويون), Dört Halife Dönemi’nden (632-661) sonra Müslüman Arap İslam Devleti'ne egemen olan hanedan. ...devamı ☟

Emevi
Emevi

Emevi ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Emeviler

İlgili konular

emeviler 634 641 644 656 657 661 669 678 680 681

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Emevîler
6 yıl önce

saltanata dönüştürüldü. Muaviye'nin ölümü ardından I. Yezid Emevi halifesi yapıldı. Yezid Emevilerin Hicaz valisi aracılığıyla Ali'nin oğlu Hüseyin'den biat...

Emeviler, 634, 641, 644, 656, 657, 661, 669, 678, 680, 681
Endülüs Emevî Devleti
3 yıl önce

Endülüs Emevîleri, Abbasilerin, Emevî hanedanına son vermesi ile 10. Emevi halifesi Hişam bin Abdülmelik'in torunu ve Muaviye bin Hişâm'in oğlu Abdurrahman...

Emevî Camii
6 yıl önce

Emevi Camii (Arapça: جامع بني أمية الكبير Ğām' Banī 'Umayya al-Kabīr), Şam Ulu Cami olarak da bilinen yapı, Şam'ın eski şehir kısmında yer alır ve dünyanın...

III. Theodosios
6 yıl önce

imparator olur olmaz yazın Emevi Arap ordusu Anadolu'nun çok içlerine sarkarak talan akınlarına başladılar. 716'de biri Emevi Halifesi'nin kardeşi Maslama...

Puvatya Muharebesi
6 yıl önce

Puvatya Muharebesi, (10 Ekim 732) Emeviler ile Fransa'yı yöneten Franklar arasında yapılmış bir muharebedir. Bu savaşı Franklar kazanmış, böylece Müslümanların...

744
3 yıl önce

Kağanlığı'nın son kağanı tarihi bilinmeyen II. Velîd, Emevi halifesi (d. 706) III. Yezîd, Emevi halifesi (d. 691) Huoching, Alamanyalı asilzade (d. 675)...

744, 7. yüzyıl, 739, 740, 741, 742, 743, 745, 746, 747, 748
I. Abdurrahman
6 yıl önce

şekli olan Kurtuba Emevi Emirliği'nin kurucusudur. Bu Emirlik , 756-929 döneminde İber yarımadasıni yönetmiş, daha sonra da Kurtuba Emevi Emiri olan III....

750
3 yıl önce

Abdülhamid el-Kâtib, II. Mervan'ın bürokratı, diplomat ve yazar tarihi bilinmeyen II. Mervân, Emevi halifesi (d. 693) İbrahim bin Velîd, Emevi halifesi...

750, 7. yüzyıl, 745, 746, 747, 748, 749, 751, 752, 753, 754