Emevi Halifeler listesi

Emevi Halifeler listesi Emeviler (Arapça: بنو أميØé/الأمويون, Farsça: اموىان) adli halifeler devletinin halife hükümdarları hakkında özet tarihsel bilgileri kapsayan bir liste içermektedir. Dört Halife Dönemi'nden (632-661) sonra Müslüman Arap İslam Devleti'ne egemen olan Emeviler hanedanının kurucusu Muaviye'nin büyük-büyük-babası Ümeyye bin Abd Şams'den ve Mekkeli Kureyş kabilesine bağlı Ümeyye ailesinden isimlerini almışlardır. Muaviye, Ömer dönem

Emevi Halifeler listesi

Emevi Halifeler listesi Emeviler (Arapça: بنو أميØé/الأمويون, Farsça: اموىان) adli halifeler devletinin halife hükümdarları hakkında özet tarihsel bilgileri kapsayan bir liste içermektedir. Dört Halife Dönemi'nden (632-661) sonra Müslüman Arap İslam Devleti'ne egemen olan Emeviler hanedanının kurucusu Muaviye'nin büyük-büyük-babası Ümeyye bin Abd Şams'den ve Mekkeli Kureyş kabilesine bağlı Ümeyye ailesinden isimlerini almışlardır. Muaviye, Ömer döneminde 641'de Şam valisi olarak atanmış; Suriye'yi denetimi altına almıştı ve 632de kurdugu halifelik devletinin başkenti de Şam'di. Emeviler Hz . Muhammed'in ölümünden sonra kurulan dört Halifelik devletinden ikincisidir. Kurulmasından sonra büyüyen Emevi halifeliği devleti dünyada bulunan arazi yüzölçümü bakımından birbirine bağlı arazilerden oluşan imparatorlukların dördüncü büyüğü haline geçti. 632de Muaviye'nin Halifeliğini ilan edip Şam'ı halifeliğinin başkenti yaptıktan sonra Abbasiler tarafından yenilip başkentinden atılan ve 750de Mısır'da olen son Emevi Halifesi arasında kısa ve uzun zaman Şam'da hüküm süren ondört Emevi halifesi gelmiştir. Bunlardan ilk üçü I. Muaviye (halifelik dönemi 661-680), I. Yezid (680-683) ve II. Muaviye "Ebu Süfyan bin Harb" soyundan geldiği için Süfyaniler kolu adını taşırlar. Sonra halifelik I. Mervan'la sülalenin diğer bir koluna geçmiş ve bundan sonra gelen 10 Emevi halifesine Mervaniler kolu adı verilmiştir. Bunların adları ve halifelik süreleri şöyledir: I. Mervan (684-685), Abdülmelik (685-705), I. Velid (705-715), Süleyman bin Abdülmelik (715-717), Ömer bin Abdülaziz (717-720), II. Yezid (720-723 ), Hişam bin Abdülmelik (724-743 ), II. Velid (743-744), III. Yezid (744), İbrahim bin Velid (744) ve II. Mervan (744-750) Abbasiler uzun süren bir propanganda dönemi ve 747de açıkca başlayan savaş sonunda Emevi halifelerini 750de Şam'dan atmışlardır. Yeni birinci Abbasi halifesi olan Abu'l Abbas As-Saffah 750de bütün Emevi sülalesi mensuplarının öldürülmesini emretmiştir. Bu Emevi katliamından kaçabilen onuncu Emevi halifesi olan Hişam bin Abdülmelik'in torunu olan Abdurrahman kaçarak Endülüs'e (İspanya) sığınmış ve Kurtuba'da (bugünkü Cordoba'da) 756da Endülüs Emevi Devleti'ni kurmuştur. Bu devletin 8. Emiri olan III. Abdurrahman 929da Bagdat'ta idare kuran Abbasi halifelerini kabul etmeyerek ve kendini Endülüs Emevi Halifesi olarak ilan etmiştir.

Süfyaniler kolu

Mervaniler kolu

Kaynaklar

Vikipedi

Yanıtlar