Emile Durkheim

Emile Durkheim (15 Nisan 1958 - 15 Kasım 1917), Yahudi kökenli Fransız sosyolog. Modern sosyolojinin kurucusu olarak bilinir. 15 Nisan 1858 yılında Epinal-Loren'de dünyaya geldi. Felsefe öğretmenliği yaptı. 1885 de Almanya'da bulundu Fransa'ya dönüşte yayımladığı makaleler ilgi topladı. 1887 Bordeaux Üniversitesi'nde ders vermeye başladı. 1902 de Sorbonne Edeb

<b>Emile Durkheim</b>

Sosyolog
Emile Durkheim Sosyolog
Emile Durkheim (15 Nisan 1958 - 15 Kasım 1917), Yahudi kökenli Fransız sosyolog. Modern sosyolojinin kurucusu olarak bilinir. 15 Nisan 1858 yılında Epinal-Loren'de dünyaya geldi. Felsefe öğretmenliği yaptı. 1885 de Almanya'da bulundu Fransa'ya dönüşte yayımladığı makaleler ilgi topladı. 1887 Bordeaux Üniversitesi'nde ders vermeye başladı. 1902 de Sorbonne Edebiyat Fakültesi'nde çalışmalarını sürdürdü. 1906 da Buisson'un ölümü üzerine Sorbonne Eğitimbilim Profesörlüğüne getirildi.

Durkheim toplumbilimi kendi olgularını kendi ön dayanaklarıyla işleyen bir bilim durumuna getirdi. Auguste Comte'un fizikği, Herbert Spencer'in biyolojiyi örnek alıp inceledikleri toplumsal olaylar ona göre yalnız kendi türünden olaylar la açıklanabilir, "toplumsal olay" bireye bağlı ve bireyle başlayıp biten bir süreç değildir. Toplumsal olay bireyi aşkındır, birey ona katılır. Her birey için toplumsal olaya katılmak kaçınılmaz bir zorunluktur. Çünkü toplumsal olaylar; genel zorunlu bireyi ve bireyler arası ilişkileri belirleyen din, ekonomi, hukuk, ahlak, siyaset, bilim, ve sanat türünden olaylardır. Durkheim bireyi bireyselliği toplum içinde tümüyle eritmez. İnsanın kendine özgü bireyliğini ve topluma özgü toplumsallığını saptar. İnsan genel doğruları hazırca, tartışıp araştırmadan toplumdan alır. Bu doğrular: bireyin, kendisi, başkaları, insanlar arası ilişkiler, doğa, evren olguları üzerine yargılarına temel dayanak olur.

Toplum bir başka yanıyla da insana ilişkin her kurumun temeli olup doğal bir bileşimdir. Kurumlar örneğin din ve Tanrı anlayışı da topluma bağlıdır ve onunla birlikte gelişip evrimleşir.

Durkheim bilgi anlayışında toplumun görüşünü örnek alır. Bilgide en genel kavramlar tek tek şeylerin tümünden bağımsız olmayıp tersine onlara uygulanabilen, topluma ilişkin kavramlar olduklarından en geçerli kavramlardır. Bunların mutlak, öncesiz sonrasızca doğru ve kesin kavramlar oldukları da söylenemez. Bilginin temel taşları olan genel kavramlar toplumla birlikte zaman ev uzam bağlamında değişip gelişen kavramlardır. Başlıca eserleri: Toplumsal iş bölümü üstüne, Toplumbilimsel yöntemin kuralları, canına kıyma, dinsel yaşamın ilkel biçimleri ayrıca ölümünden sonra yayınlanan eserleride mevcuttur.

Din sosyolojisi ile ciddi olarak ilgilenen Durkheim'in eserlerinin bir kısmı Türkçe'ye çevrilmiştir. Comtu'un takipçisidir. Cemiyeti, Tanrı yerine koymuştur. Modern sosyolojinin kurucusu sayılır.

Bu yazı liberalizm serisinin bir parçasıdır: Liberal düşünürler

Aşağıdaki düşünürler liberal düşüncenin gelişimine önemli katkılarda bulunmuşlardır: Baruch Spinoza | John Locke | Voltaire | Benjamin Franklin | David Hume | Jean-Jacques Rousseau | Denis Diderot | Adam Smith | Charles de Montesquieu | Immanuel Kant | Anders Chydenius | August Ludwig Schloezer | Thomas Paine | Thomas Jefferson | Marquis de Condorcet | Jeremy Bentham | Benjamin Constant | Wilhelm von Humboldt | David Ricardo | James Mill | Johan Rudolf Thorbecke | Frédéric Bastiat | Alexis de Tocqueville | JohnStuartMillJohn Stuart Mill | Herbert Spencer | Thomas Hill Green | Ludwig Joseph Brentano | Tomáš Garrigue Masaryk | Émile Durkheim | John Dewey | Friedrich Naumann | rMax Weber | Leonard Trelawny Hobhouse | Benedetto Croce | Walther Rathenau | William Beveridge | Ludwig von Mises | John Maynard Keynes | José Ortega y Gasset | Salvador de Madariaga | Wilhelm Röpke | Bertil Ohlin | Friedrich Hayek | KarlPopperKarl Popper | JohnHicksJohn Hicks | Raymond Aron | John Kenneth Galbraith | Isaiah Berlin | Milton Friedman | James M. Buchanan | John Rawls | Ralf Dahrendorf | Karl-Hermann Flach | Ronald Dworkin | Richard Rorty | Amartya Sen | Robert Nozick | Hernando de Soto | William Kymlicka | Dirk Verhofstadt


İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Emile Durkheim ilgili konular

 • Durkheim

  Emile Durkheim (15 Nisan 1958 - 15 Kasım 1917), Yahudi kökenli Fransız sosyolog. Modern sosyolojinin kurucusu olarak bilinir. 15 Nisan 1858 yılın
 • Emile Durkheim

  Emile Durkheim (15 Nisan 1958 - 15 Kasım 1917), Yahudi kökenli Fransız sosyolog. Modern sosyolojinin kurucusu olarak bilinir. 15 Nisan 1858 yılın
 • Dini Hayatın İlkel Biçimleri

  Dini Hayatın İlkel Biçimleri veya ``Din Hayatının İptidai Şekilleri``: Emile Durkheim tarafından Fransızca kaleme alınmış "``Les Form
 • Émile Durkheim

  Émile Durkheim (15 Nisan 1858, Epinal - 15 Kasım 1917, Paris); Fransız sosyolog, sosyolojinin kurucularından sayılmaktadır.
 • Sosyolojik yöntemin kuralları

  Sosyolojik Yöntemin Kuralları (Fransızca: Les Règles de la Méthode Sociologique), Emile Durkheim'in ilk kez 1895 yılında yayımlanan kitabı. K
 • Ünanimizm

  Ünanimizm, 20. yüzyılın başlarında Jules Romains tarafından kurulan, fertlere değer vermeyerek topluluğu meydana getiren tek ruhu konu olarak
 • Paul Fauconnet

  Paul Fauconnet (d. 1874 - ö. 1938), Fransız toplumbilimci.
 • L'Année Sociologique

  L'Année Sociologique, 1898 yılında Fransız sosyolog Emile Durkheim tarafından kurulan dönemlik bir sosyoloji yayınıdır. Dergi 1925 yılına k
Emile Durkheim
Emile Durkheim