EMIN (türkçe) anlamı
1. Kalbinde korku ve endişesi olmayıp rahatta olan. Korkusuz.
2. Kendisinden korkulmayan.
3. Kendine inanılan. İtimat edilen.
4. İnanan
5. güvenen
6. Çok iyi bilen
7. şüphe etmeyen.
EMIN (türkçe) anlamı
8. sakıncasız
9. emniyetli
10. tehlikesiz
11. inanmış
12. kuşkusu olmayan.
13. osmanlı imparatorluğu'nda kimi devlet görevlerindeki sorumlu kişilere verilen ad.
14. inanılır
güvenilir.
EMIN (türkçe) anlamı
15. (Arapça) Erkek ismi 1. Korkusuz kimse. 2. Emniyette olan. 3. İnanan
16. güvenen. 4. İnanılır
17. güvenilir. 5. Şüpheye düşmeyen
18. kati olarak bilen. 6. Emanet olarak idare edilen dairelerin başı. - 7. (Hz. Muhammed (s.a.s) ve Cebrail'in adı.
EMIN (türkçe) ingilizcesi
1. [Emin] adj. sure
2. confident
3. certain
4. positive
5. safe
6. secure
7. trustworthy
8. reliable
9. proof
10. assured
11. in the bag
12. clear
13. cocksure
14. confidential
15. deliberate
16. firm
17. good
18. responsible
19. sound
20. stanch
21. staunch
22. trusty
23. unfaltering
24. n. bailee
25. fiduciary
26. v. suck
27. suck in
28. absorb
29. adsorb
30. soak
31. soak in
32. sop up
33. drink in
34. siphon off
35. syphon off,
EMIN (türkçe) fransızcası
1. sûr/e
2. assuré/e
3. certain/e
4. pénétré/e
EMIN (türkçe) almancası
1. adj. firm
2. geborgen
3. sicher
4. zuverlässig
5. zuversichtlich
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Yed-i Emin

Bir malı mülkiyetine geçirmek maksadıyla değil, sahibinin naibi olarak, sahibine iade etmek maksadıyla elinde bulunduran şahıs. Bir malı gasb gibi zulüm yoluyla veya sahipli malı sahibinin rızası olmaksızın yahut şari'in müsaadesi dışında mülk edinmek maksadıyla elinde ...

Ahmet Emin Yalman

1888'de Selanik'te doğan Yalman 1910'da İstanbul Hukuk Mektebi'ni bitirdikten sonra ABD�de Columbia Üniversitesi�nde felsefe okudu ve gazetecilik eğitimi aldı. 1914�te yurda dönerek Darülfünun�da (İstanbul Üniversitesi) Ziya Gökalp'in yanında iki yıl ...

Muhammed Emin

Muhammed Emin 1818'de Dağıstan'da doğdu. Gençliğinde Koran'ın öğrencisi olduğundan adım adım dolaştığı Kafkasya ve Küçük Asya hakkında çok iyi bilgi sahibi idi. 1836'da İmam Şamil'in müridlerine katıldı. Daha sonra Şamil tarafından Batı Kafkasya'daki Kuban ötesi ...

Mehmet Emin Yurdakul

Mehmet Emin Yurdakul (d. 13 Mayıs 1869, İstanbul - ö. 14 Ocak 1944, İstanbul), Türk şair, milletvekili. “Türk Şairi”, “Milli Şair” diye anılır.

Mehmed Emin Derviş Paşa

Mehmed Emin Derviş Paşa (1817 - 1879), İstanbul'da doğmuş, 1829'da on iki yaşındayken Mühendishâne-i Berrî-i Hümâyûn'a öğrenci olarak girmiş ve Hoca İshak Efendi tarafından yetiştirilmiştir. Okulu bitirdikten sonra, 1834 veya1835 yılında Tophâne-i Âmire ile buna bağlı ...

Mehmet Emin Resulzade

Mehmet Emin Resulzade (1884 - 1955) Tarihteki ilk Türk Cumhuriyeti olan Azerbaycan Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Mehmet Emin Resulzâde 1884'te Bakü'de dünyaya geldi. Çalışma hayatına 19 yaŞında iken gazete yazarlığı ile başladı. Tiflis'te yayınlanan Şark-i Rus, ...

Mehmed Emin Ali Paşa

Mehmed Emin Ali Paşa, 1814'de İstanbul'da Mercan'da doğdu. Babası Ali Rıza Efendi, Mısır Çarşısı aktarlarındandı. 1830 yılında bir aile dostunun aracılığıyla Divan-ı Hümayun kalemine girdi ve buradaki adete uygun olarak kendisine, boyunun kısalığından veya güzel tavrı ve ...

Mehmet Emin Karamehmet

Mehmet Emin Karamehmet (1944 - .... ) Mehmet Emin Karamehmet, 1 Nisan 1944 tarihinde Mersin'in Tarsus ilçesinde doğdu. Aslında ilk nüfus kayıtlarında soyadı Karamehmetoğlu şeklinde geçerken kendisi bunu daha sonraları düzelterek Karamehmet olarak kullanmayı seçti. M. Emin ...

Muhammet Emin Tokcan

Muhammet Emin Tokcan, 16 Ocak 1996'da Rusya'nın Çeçenistan'ı işgalini protesto etmek amacıyla sekiz arkadaşıyla birlikte Trabzon-Soçi seferini yapmaya hazırlanan Avrasya adlı feribotu 211 yolcu ve mürettebatıyla kaçırdı. 72 saat sonra teslim olan Tokcan, gönderildiği Dalaman ...

Emin Ongan

EMİN ONGAN(1906-1985) Emin Ongan, 1906 yılında Edirne’de doğdu. Cerrah Kolağası Ahmed Bey ile Çaplıoğulları’ndan Zehra Hanım’ın oğludur. Ailesi balkan savaşı’ndan sonra İstanbul’a gelerek Üsküdar’a yerleşti.

Emin Erkul

Emin Erkul eski İstanbul Belediye Başkanı. 8 Haziran 1924 - 12 Ekim 1928 tarihleri arasında belediye başkanlığı yapmıştır.

Ankaravi Mehmed Emin Efendi

Ankaravi Mehmed Emin Efendi Osmanlı şeyhülislamlarından kırk dördüncüsü ve Hanefi mezhebi fıkıh alimlerinden. İsmi Muhammed bin Hüseyn’dir. Ankaravi nisbetiyle veya Ankaralı Mehmed Emin Efendi diye meşhur olmuştur. 1619 senesinde Ankara’da doğdu. Babası Hüseyn Efendi alim bir ...

Emin Barın

Emin barın Türk hattat ve cilt sanatçısı. Hattat ve cilt sanatçısı Hafız Mehmed Tevfik Efendinin oğludur. 2 Haziran 1913 tarihinde Bolu’da doğdu. Yedi yaşındayken babasından hat öğrenmeye başladı. İlk ve ortaöğrenimini tamamladıktan sonra İstanbul’a gitti. 1932’de ...

Mehmed Emin Yurdakul

Mehmed Emin Yurdakul milliyetçilik ve halkçılık üzerine yazdığı heyecanlı şiirleriyle ün yapmış Türk şâiri. 1869 yılında İstanbul Beşiktaş’ta doğdu. Babası balıkçı Sâlih Reis idi. İlk tahsilini Beşiktaş Sıbyan Mektebinde yaptı. Daha sonra Beşiktaş Askerî ...

Emin Halid Onat

Mimar. 1908 yılında İstanbul'da doğdu. Anıtkabir'in tasarımında çalıştı.