Emir S��Leyman

Ǝ

olması bu nedenledir. Örnekler: Ämäk/Ǝmǝk/Əmək (Emek), Ämir/Ǝmir/Əmir (Emir), Äsas/Əsas/Ǝsas (Esas), Sämär/Səmər (Semer)... Ə (Schwa) Ä (Noktalı A) Æ (AE)

Emre itaatsizlik

Emre itaatsizlik, üstler ve amirler tarafından verilen "yasal" emirlere uymama. Emir komuta zincirine uymama anlamında kullanılan bir kelime olup, genellikle askeri kurumlar tarafından ele alınır. Askeriyede yer alan emir zinciri, üstler tarafından verile...

Emir (anlam ayrımı)

* Emir, İslami bir unvan.

Kumandan Bly

Klon Ordusu'nun kumandanlarından biridir.Kumandan 5052,Bly olarak da bilinir.Diğer kumandanlar gibi çenelik takardı.

İnaloğulları

Diyarbakır’da (Amid) bir asra yakın hüküm sürmüş olan Türk beyliği. Sultan Melikşâh’ın ölümünden sonra çıkan karışıklıklar sırasında son Mervânî Emîri Nâsırüddevle Mansûr, Meyyâfârikîn’i alarak Diyârbekir bölgesindeki emirliğini tekrar kurmaya çalıştı. Fa...

Lehman Brothers

Lehman Brothers adını verdikleri firmayı kurdular. O dönemlerde Amerika'da iç savaş çıkınca da firmayı New York şehrine taşıyarak çalışmalarını sürdürdüler. Lehman kardeşlerin asıl soyadının Lehmann olduğu biliniyor. Lehman Brothers'in asıl soyadlarının L...

9/11 Komisyonu

Muhammed'in isimleri

Tahir Sadık Taha Yasin Memun Emin Muhammedül Emin (Mehmed Emin) ^ (Malik, Muvatta, c. 2, s. 1004, İbn Sa'd, Tabakât, c. 1, s. 105, Buhârî, Sahih, c. 4, s

ferman

Ferman Alm. Ferman (m), Fr. Firman (m), İng. Firman. Padişahların herhangi bir iş hakkında tuğra veya nişanını taşıyan yazılı emri. Ferman; Farsça bir kelimedir. Emir, irade ve buyruk demektir. Ferman kelimesi, İlhanlılar tarafından,İslamiyeti kabul et...

Timurtaş

Timurtaş, (ö. 1328), İlhanlı emiri, başvezir Emir Çoban'ın ikinci oğlu.