Emirgazi, Konya

Emirgazi, Konya ilinin bir ilçesidir.

Emirgazi, Konya

Emirgazi, Konya ilinin bir ilçesidir.

Tarihi

Yöredeki ilk yerleşimin Hititler döneminde başladığı, Eski Kışla (Dikilitaş - Yukarıkışla) ile Arısama (Belkaya)`da yapılan kazılarda ele geçen çivi yazılı tabletlerden anlaşılmaktadır. Hitit dönemine ait olduğu sanılan ve Eski Kışla olarak isimlendirilen yerleşim merkezi üzerindeki kale ve yer altı şehrini Roma ve Bizanslılar da kullanmışlardır. Anadolu`ya Türk boylarının yerleşmesinden sonra bu kaleye ve bugünkü Emirgazi`nin bulunduğu yerler Anadolu Selçukluları`nın egemenliğine girmiştir.

Osmanlı salnamelerinde isminden söz edilmeyen Emirgazi, Cumhuriyet döneminde köy konumunda olup, 1990 yılında ilçe durumuna getirilmiştir.

İlçeden günümüze gelebilen eserler arasında Arısama Dağı`ndaki kale kalıntısı, ilçenin 2 km. güneydoğusundaki, ilçeye ismini veren Emrullah Gazi Türbesi bulunmaktadır.

Coğrafi Konumu ve İklim

İç Anadolu Bölgesi`nde, Konya İli`ne bağlı bir ilçe olan Emirgazi; doğusunda Niğde ili, güneyinde Ereğli İlçesi, batısında Karapınar İlçesi ve kuzeyinde Aksaray İli ile çevrilidir. İlçe toprakları bazı bölümleri engebeli olmasına rağmen genellikle ovalık ve bozkır görünümündedir. İlçenin güneyindeki Karacadağ`da ormanlık alanlar bulunmaktadır. İlçe içerisinde akarsu veya gölet gibi su kaynakları bulunmamaktadır. İl merkezine 140 km. uzaklıktaki ilçe, deniz seviyesinden 962 m. yüksekliktedir. Yüzölçümü 829 km<sup>2</sup>, toplam nüfusu ise 17.301`dir.

İlçede karasal iklim hüküm sürmekte olup, kışlar soğuk ve sert, yazlar da sıcak ve kuraktır. Emirgazi ilçesi İç Anadolu`nun en az yağış alan bölgesidir.

Ekonomisiİlçenin ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır. İlçede belli başlı akarsu olmadığından kuru tarım yapılmaktadır. Hayvancılıkta ise sığır, koyun ve keçi yetiştirilmektedir.

Dış bağlantılar}

Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara

Yanıtlar