Başkalarının düşünce ve duygularını anlama yeteneğimiz, bunları kendi düşünce ve duygularımızla karşılaştırabilmemizin derecesine bağlıdır.Keder yahut korku gibi, kendi hissettiğimizden daha yoğun emosyonları, yaşantılarımızla kıyaslayarak,örneğin depressif bir hastalığın semptomlarını anlayabiliriz.

EMPATI (türkçe) anlamı
1. sosyal benle ilgili bilgi
bireyin kendini başkalarının yerine koyabilme yetisi.
EMPATI (türkçe) anlamı
2. Duygudaşlık
EMPATI (türkçe) ingilizcesi
1. n. empathy,

Empati hakkında detaylı bilgi

Bir başkasının duyguları, içinde bulunduğu durum yada davranışlarındaki motivasyonu anlamak ve içselleştirmek. Bu duygular anlamaktan öteye geçip fiilen paylaşıldıklarında tecrübe, sempati olarak isimlendirilir.

Başkalarının düşünce ve duygularını anlama yeteneğimiz, bunları kendi düşünce ve duygularımızla karşılaştırabilmemizin derecesine bağlıdır.Keder yahut korku gibi, kendi hissettiğimizden daha yoğun emosyonları, yaşantılarımızla kıyaslayarak, örneğin depressif bir hastalığın semptomlarını anlayabiliriz. Oysa bazı psikiyatrik tezahürler, normal yaşantılarla kıyaslanarak anlaşılamaz. Örneğin, şizofrenik düşünce bozukluğunun normal yaşantıda hiçbir paraleli yoktur. Böylece, bir hastayı empati yoluyla anlama, çok kere şizofreni ile duygusal bozukluklar arasında ayrım yapma ve daha genel olarak psikozları nevrozlardan ve kişilik bozukluklarından ayırma kriteri sayılmaktadır. Empati, psikoterapi sırasında, özellikle bunun yoğunlaşmış bir biçimi olan psikanaliz sırasında, terapistle hasta arasındaki ilişkide önemli bir rol oynar.

Kendi duygularını başka nesnelere yansıtmak. Bebekler üzerinde yapılan incelemelere göre, doğuştan empati yeteneğimiz yüksek olmakla birlikte, uygun şartlarda hızla kaybedilebilen bir yetenektir. Empati yeteneğini sonradan kazanabilmenin yolu: açık uçlu sorular sormak, yavaş hareket etmek ve yorumda bulunmak, hızlı yargılara varmaktan kaçınmak, kendi davranış ve düşüncelerimizi anlamaya çalışmak, geçmişten ders almak, olayları akışına bırakmak ve kendimiz ve karşımızdakilerin davranışları için belli sınırlar oluşturmaktır.

Olumlu amaçlar için kullanıldığında işbirliği, üretkenlik, refah ve mutluluğu artıran bu yetenek, kötü amaçlar için kullanıldığında manipulasyonculuk şeklini alır.

Etimoloji Dilimize, Fransızca 'empathie' kelimesinden girmiştir. Latince Em- (iç, içine, içinde) ve Yunanca -patheia (duygu, acı, algılama, telepati anlamındadır ve Yunanca -pathos kelimesinden gelir) kelimelerinin birleşmesiyle oluşmuştur.

Eşanlamlılar Duygudaşlık, anlayış, duyarlılık

Zıtanlamlılar Duyarsızlık, anlayışsızlık

Şarkı Sözleri

Salt Empoze tarafından söylenen empati adlı şarkının sözleri.

empati

(kupa-a)
negatif hareketlerdeki artış göze batar ise yaparız kalkış
herkes patlatırken alkış, sen hala bizi tartış
çekinip gelemez bunu bilerek oğlum bizden neyi istiyosun?
stille tarzına 2 posta atıp veri tabanına gömeriz biliyosun
her bilim adamına güven olmaz nereden çıktı rap geni?
edebiyatını parçalasan yetmez modelin, empoze kaldırır nobeli
çöldeki bedevi ve de kutup ayısı
şansını denemeden önce maziye dön acaba suç kimde?
sen hiç kendini yargıladın mı ibne?
yüksek metafizik ötesi hedefini minimale bağlamak istemeyiz
peki kim telekinetik fenomeninin ispatını gösterecek gözlere gelsin?
bak evlat, bu bir şov hadi bakalım akıllan artık
yoksa ikinci sarıdan yersin kırmızı kartı düz mantık

(nakarat)
düşmanın görünümü sempatik
farkındayız her şey sentetik
anlamanın yolu biraz empati, kaypaksın
- hala konuşuyosun

düşmanın görünümü sempatik
farkındayız her şey sentetik
anlamanın yolu biraz empati, bak hala
- bak hala konuşuyosun

(2na)
n�ayır nolamaz gene mi stil çalmış?
yine birileri birilerine kazık atarken yakalanmış
her yanlış şekilde çarpık fikir ha�siktir sen
efemine stiline minimal lirik,
iyi bok yedi tertip, tek tip rap, tektik hep, taktik ne, taklit beat
ödemen taksit taksit piç, kırık 32 diş, kalır iz
gangsta sık bizim dize mermi, kurşundan vergi
10 tirajlık dergi 4 mevsim kin hatlar gergin
en delikanlısının bedenine 5 delik açıp, izmir�e kaçıp yerleş bekle
serkeş tribine peşkeş histeri krizine giren isterik yeni yetme
tanımadan bizi düşman listene ekle
düşünmeden flowunu flex atarken tekle, slowuna sekte
durumunu konumuna göre değil, yorumunu forumuna göre bekle
rapine kodumun herifine kafa göz tekme
unut yarını dününü dünden farklı bugün hesap günü gelene kadar bekle

(nakarat)
düşmanın görünümü sempatik
farkındayız her şey sentetik
anlamanın yolu biraz empati, kaypaksın
- hala konuşuyosun

düşmanın görünümü sempatik
farkındayız her şey sentetik
anlamanın yolu biraz empati, bak hala
- bak hala konuşuyosun

(2na)
öğrenemedin öğretemedim oyunun kuralını kralını tanımam soyunun
sorun sanaldan, sanat sanandan, analdan aynı kanaldan alandan
yansız yanlı yayın yalanından, bıktım gideninden kalanından
yıktım tabuları yalnız şahsın kırgın virgül bitkin kızgın,
hiçtin kızdın, piçtin yıldın, içtin sızdın
ölümüne bu rapi savunurken özenti oldun çıktın
kiminiz gangster kiminiz boyband, zükerim şahsen
tribini kasten, embesil imajın masken
henüz erken ziksen rapemeden fark edilemeden bittin resmen

(nakarat)
düşmanın görünümü sempatik
farkındayız her şey sentetik
anlamanın yolu biraz empati, kaypaksın
- hala konuşuyosun

düşmanın görünümü sempatik
farkındayız her şey sentetik
anlamanın yolu biraz empati, bak hala
- bak hala konuşuyosun
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Empati (Parapsikolojide)

Empati (empathy) birbirlerine manevi bakımdan sıkıca bağlı iki canlı arasında, duygu ve ruhsal hallerin aktarılması fenomenine ve bu psişik irtibata Parapsikoloji`de verilen addır. Kimilerince telepatik bir irtibat biçimi sayılmaktaysa da,telepatiden farkı, tanımından da ...

Empati (Psikolojide)

psikolojide-gökmen

Aşırı Empati Sendromu (psikoloji)

Aşırı empati sendromu, psikolojide "başkası bu konuda ne düşünür", genel halk arasındaki tabiriyle "elalem ne der" düşüncesiyle birey hayatında kişisel olarak yapacağı seçimlerde bulunması ve bir noktada kendi hayatını başkalarının fikirlerine göre yaşamasına sebep olan ...

Empati (kitap)

Empati, Amerikalı yazar Adam Fawer tarafından kaleme alınan 2008 basım tarihli gnostisizm, empati, sinestezi gibi konuları eksenine oturtmuş bir romandır. Geçmişte yaşanan bazı olayların akılcı bir biçimde birleştirildiği romanda, Elijah Glass ve Winter Zhi isimli iki karakterin ...

Empati (parapsikoloji)

Empati veya eşduyum, bir başkasının duygularını, içinde bulunduğu durum ya da davranışlarındaki motivasyonu anlamak ve içselleştirmek demektir. Kendi duygularını başka nesnelere yansıtmak anlamında da kullanılır.

Empati (psikoloji)

Empati veya eşduyum, bir başkasının duygularını, içinde bulunduğu durum ya da davranışlarındaki motivasyonu anlamak ve içselleştirmek demektir. Kendi duygularını başka nesnelere yansıtmak anlamında da kullanılır.

Aşırı Empati Sendromu

Aşırı empati sendromu, psikolojide "başkası bu konuda ne düşünür", genel halk arasındaki tabiriyle "elalem ne der" düşüncesiyle birey hayatında kişisel olarak yapacağı seçimlerde bulunması ve bir noktada kendi hayatını başkalarının fikirlerine göre yaşamasına sebep olan ...

Empati (anlam Ayrımı)

Empati şu anlamlara gelebilir:

Empati (roman)

Empati, Amerikalı yazar Adam Fawer tarafından kaleme alınan 2008 basım tarihli gnostisizm, empati, sinestezi gibi konuları eksenine oturtmuş bir romandır. Geçmişte yaşanan bazı olayların akılcı bir biçimde birleştirildiği romanda, Elijah Glass ve Winter Zhi isimli iki karakterin ...

Empati (anlamı)

Kişinin başka bir kişinin istek ve duygularını anlayabilmesi, başka bir kimsenin halini kavrayabilmesi durumu. Kişinin kendisi başka bir bilincin yerine koyarak, söz konu­su bilincin duygularını, isteklerini ve düşün­celerini, onun bu yaşantılarını o anda be etmeksizin. ...

Parapsikoloji

Parapsikoloji normal olmayan fenomenleri zihinsel kavramlar ve süreçlerle açıklamaya çalışan bir daldır. Bilimsel olduğunu iddia etmesine rağmen bu tartışılan bir konudur. Telepati, psikokinezi, medyumluk ve benzeri aşımsal konular parapsikoloji tarafından incelenir.

Şive

naz, edaŞive konuşma tarzı. Aksan. Bir dilin bölgesel söyleniş tarzı. (Bir ana dilin içinden çıkmış, tarihte ondan ayrılmış kollarına da bir kısım dilbilimci şive demektedir. Kıpçak şivesi gibi.)

Otizm

Otizm üç yaşından önce başlayan ve ömür boyu süren, sosyal etkileşime ve iletişime zarar veren, sınırlı ve tekrarlanan davranışlara yol açan beynin gelişimini engelleyen bir rahatsızlıktır.

Liderlik

Lider ya da Önder, mensup olduğu halkın toplumuna yarar sağlayan değişimi yönetmek için, sorumluluğu; sezgi, zekâ ve bilgiye dayalı karar ve uygulamalarla taşıyan kişiye denir. Lider; elindeki gücü kullanabilme kapasitesine bağlı olarak, çevresini etkileyen kişidir.