Empati

Kısaca: Başkalarının düşünce ve duygularını anlama yeteneğimiz, bunları kendi düşünce ve duygularımızla karşılaştırabilmemizin derecesine bağlıdır.Keder yahut korku gibi, kendi hissettiğimizden daha yoğun emosyonları, yaşantılarımızla kıyaslayarak,örneğin depressif bir hastalığın semptomlarını anlayabiliriz. ...devamı ☟

Bir başkasının duyguları, içinde bulunduğu durum yada davranışlarındaki motivasyonu anlamak ve içselleştirmek. Bu duygular anlamaktan öteye geçip fiilen paylaşıldıklarında tecrübe, sempati olarak isimlendirilir.

Başkalarının düşünce ve duygularını anlama yeteneğimiz, bunları kendi düşünce ve duygularımızla karşılaştırabilmemizin derecesine bağlıdır.Keder yahut korku gibi, kendi hissettiğimizden daha yoğun emosyonları, yaşantılarımızla kıyaslayarak,örneğin depressif bir hastalığın semptomlarını anlayabiliriz. Oysa bazı psikiyatrik tezahürler, normal yaşantılarla kıyaslanarak anlaşılamaz. Örneğin, şizofrenik düşünce bozukluğunun normal yaşantıda hiçbir paraleli yoktur. Böylece, bir hastayı empati yoluyla anlama, çok kere şizofreni ile duygusal bozukluklar arasında ayrım yapma ve daha genel olarak psikozları nevrozlardan ve kişilik bozukluklarından ayırma kriteri sayılmaktadır. Empati,psikoterapi sırasında, özellikle bunun yoğunlaşmış bir biçimi olan psikanaliz sırasında, terapistle hasta arasındaki ilişkide önemli bir rol oynar.

Kendi duygularını başka nesnelere yansıtmak. Bebekler üzerinde yapılan incelemelere göre, doğuştan empati yeteneğimiz yüksek olmakla birlikte, uygun şartlarda hızla kaybedilebilen bir yetenektir. Empati yeteneğini sonradan kazanabilmenin yolu: açık uçlu sorular sormak, yavaş hareket etmek ve yorumda bulunmak, hızlı yargılara varmaktan kaçınmak, kendi davranış ve düşüncelerimizi anlamaya çalışmak, geçmişten ders almak, olayları akışına bırakmak ve kendimiz ve karşımızdakilerin davranışları için belli sınırlar oluşturmaktır.

Olumlu amaçlar için kullanıldığında işbirliği, üretkenlik, refah ve mutluluğu artıran bu yetenek, kötü amaçlar için kullanıldığında manipulasyonculuk şeklini alır.

Etimoloji Dilimize, Fransızca 'empathie' kelimesinden girmiştir. Latince Em- (iç, içine, içinde) ve Yunanca -patheia (duygu, acı, algılama, telepati anlamındadır ve Yunanca -pathos kelimesinden gelir) kelimelerinin birleşmesiyle oluşmuştur.

Eşanlamlılar Duygudaşlık, anlayış, duyarlılık

Zıtanlamlılar Duyarsızlık, anlayışsızlık

empati

Türkçe empati kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. empathy

empati

sosyal benle ilgili bilgi, bireyin kendini başkalarının yerine koyabilme yetisi.

empati

Duygudaşlık.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Empati
2 yıl önce

incelemelere göre, doğuştan empati yeteneğimiz yüksek olmakla birlikte, uygun şartlarda hızla kaybedilebilen bir yetenektir. Empati yeteneğini sonradan kazanabilmenin...

Empati, Empati (Parapsikolojide), Empati (Psikolojide), Anlam ayrım
Empati (roman)
5 yıl önce

Empati, Amerikalı yazar Adam Fawer tarafından kaleme alınan 2008 basım tarihli gnostisizm, empati, sinestezi gibi konuları eksenine oturtmuş bir romandır...

Players
2 yıl önce

kendisini normale çevirecek bir cihazı çalmak için kandırırken Lorne da empati güçlerini geri kazanmak için bir ritüel tamamlar. IMDb'de "Players" TV.com'da...

Adam Fawer
2 yıl önce

Writers Ödülünü kazanmıştır. 2008 Nisan ayında da ikinci romanı olan Empati çıkmıştır. Empati, 2008 yılında Almanca, Japonca ve Türkçe yayımlanmıştır. Türkiye'deki...

Adam Fawer, í–ksüz maddeler (Şubat 2008), 1970, Amerikalı, Bağlantı tanıtmak, Lisansüstü, MBA, New York, Pennsylvania, Roman, Yetkinlik
Üstün Dökmen
2 yıl önce

bulunmaktadır. İletişim Çatışmaları ve Empati, 1994. (2008 yılında Sanatta ve Günlük Yaşamda İletişim Çatışmaları ve Empati adıyla tekrar satışa sunulmuştur)...

Üstün Dökmen, 1954, 1971, 1986, 1995, Ankara, Ankara Üniversitesi, Doçent, Hacettepe Üniversitesi, Küçük Şeyler (kitap), Profesör
Telepati
2 yıl önce

farkı, tanımından da anlaşılacağı gibi, empatide düşünce ve imaj aktarımının olmamasıdır. Örneğin aralarında empati bulunan iki kişiden biri bir bedensel...

Telepati, Astral Seyahat, Paranormal, Parapsikoloji, Psi Enerji, Spiritüalizm Portalı, Telekinezi
Frontal lob
2 yıl önce

Deneyim kazanma ve hatalardan ders çıkarma Duyguları tanımlama ve yaşama Empati Fonksiyon bozuklukları; Dikkat süresinin kısalması Dürtü kontrol sorunları...

Stockholm sendromu
5 yıl önce

alan kişiyle olası diyalog sürecinde oluşan, duygusal anlamda sempati ve empati oluşması olarak özetlenebilecek psikolojik durumu anlatan bir terimdir....