İngiliz ölçü birimleri ya da imparatorluk ölçü birimleri, Birleşik Krallık'ta 1824 yılında çıkarılan "Ağırlıklar ve Ölçüler Kanunu" ile düzenlenen ve yeniden tanımlanan ölçü birimleri. 1965 yılında resmî olarak yerini metrik sisteme bırakmıştır ancak halen gayriresmî olarak kullanılır.

Emperyal birimler

Emperyal birimler ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: İngiliz ölçü birimleri

Yanıtlar