Emperyalist

Kısaca: Emperyalizm veya yayılmacılık, bir devletin veya ulusun başka devlet veya uluslar üzerinde kendi çıkarları doğrultusunda etkide bulunmaya çalışmasıdır. Etkileyen devlet, etkilenen devletin kaynaklarından "yararlanma" hakkına sahiptir. ...devamı ☟

emperyalist
Emperyalist

Emperyalist ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Emperyalizm

emperyalist

Emperyalizm yanlısı olan kimse, yayılmacı, yayılımcı:
"16 Mart 1915 günü İstanbul'u işgale başlayan emperyalist kuvvetlerin şehirde yaptıkları vahşeti..."- H. Taner.

emperyalist

emperyalizm yanlısı olan (kimse).
sömürgen, sömürücü.

emperyalist

adj. imperialist, imperialistic
n. imperialist

emperyalist

impérialiste

emperyalist

adj. imperialistisch

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Emperyalizm
6 ay önce

Emperyalizm, yayılmacılık veya ekbsiyonizm, bir devletin veya ulusun başka devlet veya uluslar üzerinde kendi çıkarları doğrultusunda etkide bulunmaya...

Emperyalizm, 16. yüzyıl, 1830, 1870, 1880, 19. yüzyıl, 1900, Afrika, Asya, Fransa, Joseph Alois Schumpeter
Anti Emperyalizm
3 yıl önce

Anti emperyalistlere bir örnek de Roma'daki Cumhuriyetçi senatörler ve 1898'de İbyol-Amerikan savaşından sonra kurulan adındaki anti emperyalist kuruluştur...

Enver Hoca
6 ay önce

sonraki Çin idarecilerinin Maocu çizgiden uzaklaştıklarını, emperyalist güçlere ve emperyalist hareketlerine göz yumduklarını iddia ediyordu. Çinlileri ABD’ye...

Enver Hoca, 11 Nisan, 11 Ocak, 1908, 1930, 1936, 1939, 1941, 1943, 1946, 1985
üç dünya teorisi
6 ay önce

uluslararası ilişkiler teorisidir. Bu teoriye göre; 1. dünya emperyalist ABD ile sosyal-emperyalist SSCB'den oluşur. 2. dünya da onların tahakkümündeki Avrupa...

Emek Hareketi
3 yıl önce

yıllarda devam eden emek hareketleri sürekli hale geldiğini kanıtlamıştır. Emperyalist devletlerin oluşturduğu sömürü sistemi kendini devam ettirirken, toplumun...

Bechuanaland
3 yıl önce

günümüzde de var olan Botsvana devletinin kurulduğu bölge. Birleşik Krallık emperyalist güçlerinin kıtanın güneyinde ilerlemesi ve Boerlerin kurduğu Boer Cumhuriyetleri'nin...

Yeni Osmanlıcılık
6 ay önce

dini, kültürel ve politik mirasını sahiplenmesi gerektiğini savunan emperyalist bir ideolojidir. Terim son dönemde Türkiye'nin Suriye, Kıbrıs ve Irak...

Ollanta Humala
4 yıl önce

Peru Milliyetçi Partisi'ni kurdu. Neo-liberalizme karşı çıkan ve anti-emperyalist tutumuyla bilinen Peru Ulusal Partisi, etnik kimliğin altını çizen ve...