Deneycilik, empirizm veya ampirizm, bilginin duyumlar sayesinde ve deneyimle kazanılabileceğini öne süren görüştür. Deneyci görüşe göre insan zihninde doğuştan bir bilgi yoktur.

Empirik

Empirik ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Deneycilik

İlgili konuları ara

Yanıtlar