EMPOZE ETMEK (türkçe) anlamı
1. bir şeyi zorla benimsetmek
2. dayatmak
3. kabul ettirmek.
EMPOZE ETMEK (türkçe) ingilizcesi
1. v. enjoin,
EMPOZE ETMEK (türkçe) almancası
1. v. aufnötigen
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Modern Emperyalizm

Modern emperyalizm Alm. Imperialusmus, Fr. Impérialisme, İng. Imperialism. Bir devletin, kendi sınırları dışında yaşayan başka halklar üzerinde onların rızası olmaksızın denetim kurmayı gaye edinen politikası. Kelime olarak yeni olmasına karşılık, uygulaması oldukça eskidir. ...

Termopylae Muharebesi

Termopylae Muharebesi, Akamenid İmparatorluğu'nun Yunanistan'a İkinci Pers İstilası sırasında gerçekleşen üç günlük bir muharebedir. Muharebe, Sparta kralı I. Leonidas'ın komutasındaki Grek şehir devletleri ittifakı kuvvetleri ile I. Serhas komutasındaki Pers kuvvetleri arasında ...

Yasemin Devrimi

Yasemin Devrimi, Halkın ayaklanması üzerine 23 yıldır ülkeyi yöneten Zeynel Abidin Bin Ali'nin ülkeden kaçmasıyla sonuçlanan durumun genel adıdır

Suudi Arabistan'da Insan Hakları

Suudi Arabistan'da insan hakları, Suudi kraliyet ailesinin egemenliği altında İslam dini hukukuna dayalı olması amaçlanan haklardır. Suudi Arabistan hükûmeti ve Suudi hukuk sistemi, dini ve siyasi azınlıklara, eşcinsellere, mürtedlere ve kadınlara yönelik muamelelerinden ötürü ...

Dram

Dram yada Drama. Hayatı, acıklı ve bazan güldürücü yönleriyle bir arada işleyen; insana toplum içindeki vazifelerini hatırlatan; ahlaki değerleri ön planda tutan; nesir ve nazım şeklinde sahnede oynanan bir tiyatro türü.