Emr-I Bi'l Ma'rûf ve Nehy-I Anil Münker

Kısaca: ``Emr-i bi`l ma`rûf ve nehy-i anil münker`` (الأمر بالمعروف Ùˆ النهي عن المنكر), "İyiliği emretmek ve kötülükten men etmek" anlamına gelen bir Kur`an kökenli bir Arapça ifade. Kur`an`da çeşitli ayetlerde geçen bu ifade bugün bir deyiş gibi günlük yaşamda da kullanılmaktadır. ...devamı ☟

Emr-i bi`l ma`ruf ve nehy-i anil münker`` (الأمر بالمعروف Ùˆ النهي عن المنكر), "İyiliği emretmek ve kötülükten men etmek" anlamına gelen bir Kur`an kökenli bir Arapça ifade. Kur`an`da çeşitli ayetlerde geçen bu ifade bugün bir deyiş gibi günlük yaşamda da kullanılmaktadır.

İslami bir anlamı olan ve İslam dininin kutsal kitabı Kur`an temeli bir ifade olan ``emr-i bi`l ma`ruf ve nehy-i anil münker``, insanlara iyiliği emretmek (yani iyiliği nasihat etmek) ve insanları kötülükten sakındırmak, men etmek anlamındadır. Buradaki ``iyilik`` ve ``kötülük`` kavramları birebir İslam ile bağlantılıdır yani ifadede kastedilen iyilik İslam`a göre iyi olan, kötülük ise İslam`a göre kötü olandır. İfadenin, anlamsal açıdan aynı veya benzer olarak geçtiği ayetlere örnek vermek gerekirse: í‚l-i İmran suresi/104. ayet (3/104), Tevbe Suresi/71. ve 112. ayet (9/71, 112), Hud suresi/116. ayet (11/116)...

Aynı zamanda bu lafız ve anlamı İslami itikad mezhebi Mu`tezile`nin ilkelerinden biridir.

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Müslüman
3 hafta önce

(büyük günah işleyenlerin iman ve inançsızlık arasında bir yerde bulunmaları), Emr-i bi'l ma'rûf ve Nehy-i Anil Münker'in farz-ı ayn oluşu olarak sayılabilir...

Müslüman, Ahiret, Akide, Ali, Allah, Arapça, Cihad, Ebu Bekir, Ehli Beyt, Fıkıh, Hac
Mutezile
3 hafta önce

(büyük günah işleyenlerin iman ve inançsızlık arasında bir yerde bulunmaları), Emr-i bi'l ma'rûf ve Nehy-i Anil Münker'in farz-ı ayn oluşu olarak sayılabilir...

Mu'tezile, Abbasiler, Adalet, Ahiret, Ali, Allah, Arapça, Babilik, Bahailik, Büyük günah, Cebriyye
Mehir
3 hafta önce

akran ve emsali arasında dengi olan birine verilmiş mehirden örnek alınarak tayin edilen mehirdir. Mehir, ödenme biçimine göre de ikiye ayrılır: Mehr-i muaccel:...

Fer'î deliller
3 hafta önce

düzeyde) deliller ise şöyledir: İstihsân İstishâb İstislâh (Mesâlih-i Mürsele) Örf, Âdet ve Teâmül Sahabi kavli Zerâyi Şer'ü Men Kablenâ (Geçmiş Şeriatler)...

Fer`í® deliller, Aslí® deliller, Caferiyye, Fetva, Fıkıh, Hanbeli mezhebi, Hanefi mezhebi, Kur`an, Kıyas, Maliki mezhebi, Mesâlih-i mürsele
Velâyet
3 yıl önce

Kur'an ve Sünneti muhafâzadır, tam tatbik etmektir. Velâyet iki kısımdır: Velâyet-i Âmme; bütün mü’minler için geçerlidir. Velâyet-i Hâssa, Seyr-i sülûk...

Sünnilik
2 hafta önce

da Ehl-i Sünnet (Arapça: أهل السنة والجماعة Ehl'es Sunne vel-Cemaat), İslam dininin Dünya üzerindeki iki büyük kolundan biri (diğeri Şiîlik) ve % 83'lük...

Alevilik, Arapça, Caferiyye, Eşarilik, Fetva, Fıkıh, Hanbeli mezhebi, Hanefi mezhebi, Kur'an
İslam felsefesi
1 ay önce

incelenmesi, değerlendirilmesi ve izahı İslami felsefenin önemli bir rüknünü oluşturur ki bunun sistemli hale getirilmiş haline ilm-i kelam denilmektedir. İtikada...

Muhammed eleştirisi
1 yıl önce

Afâk, Asma bint Mervan, Ka’b İbni El-Eşref) ve tüccarların (İbni Sunayna ve Ebu Rafi) öldürülmesi emrini vermesi eleştiri konusudur. Muhammed'in bazı...