Emr-I Bi'l Ma'r��F Ve Nehy-I Anil M��Nker

Emre itaatsizlik

Emre itaatsizlik, üstler ve amirler tarafından verilen "yasal" emirlere uymama. Emir komuta zincirine uymama anlamında kullanılan bir kelime olup, genellikle askeri kurumlar tarafından ele alınır. Askeriyede yer alan emir zinciri, üstler tarafından verile...

Barış Manço diskografisi

Barış Manço & Harmoniler

Forex Piyasasında Geçen Terimler

Forex Piyasasında Geçen Terimler

Mûstensir (Fatımi)

Mûstensir veya ''Ebû Tamîm Ma’add el-Mûstensir bil-Lâh'' (Arapça:(أبو تميم "المستنصر بالله" معاذ بن الظاهر) Ebū taṣīm al-mustanṣir bi-llāh muʿāḏ ben aẓ-ẓāhir,‎) (d. 5 Temmuz 1029 Kahire - ö. 24 Aralik 1094). Adı "Ma'd Abu Tamim", soyadı ise ''(Allah'a k...

Emr-i Bil Maruf

Diyarbakır tarihi

En eski medeniyetlerin kurulduğu “Mezopotamya” ile “Anadolu” medeniyetlerinin geçiş bölgesinde olan Diyarbakır’ın târihi çok eski devirlere uzanır. Çayönü Tepesi kazılarında, dünyânın en eski köyü bulunmuştur. Hitit İmparatorluğunun bir parçasıyken Hurri-...

Emri bil maruf nehyi anil münker

Emr-i bi'l ma'rûf ve nehy-i anil münker (Arapça: الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر), "İyiliği emretmek ve kötülükten men etmek" anlamına gelen bir Kur'an kökenli bir Arapça ifade. Kur'an'da çeşitli ayetlerde geçen bu ifade bugün bir deyiş gibi günlük yaşam...

Emri bil maruf ve nehyi anil münker

Emr-i bi'l ma'rûf ve nehy-i anil münker (Arapça: الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر), "İyiliği emretmek ve kötülükten men etmek" anlamına gelen bir Kur'an kökenli bir Arapça ifade. Kur'an'da çeşitli ayetlerde geçen bu ifade bugün bir deyiş gibi günlük yaşam...

ordino

Ordino, Konşimentoda yazılı malların kısım kısım çekilebilmesini temin etmek üzere hazırlanan emir veya talimattır.

Timurtaş

Timurtaş, (ö. 1328), İlhanlı emiri, başvezir Emir Çoban'ın ikinci oğlu.