Emrullah Efendi

Kısaca: Emrullah Efendi eğitimci, yazar. 1858’de Lüleburgaz’da doğdu. Lüleburgaz Rüşdiyesini bitirdikten sonra, Mülkiye’ye girdi. 1871’de İdadi kısmını, daha sonra da yüksek kısmını bitirdi. Yanya, Selanik, Halep, İzmir maarif müdürlüklerinde bulundu. 1900 senesinde siyasi görüş yüzünden İsviçre’ye kaçtı. Fakat Sultan İkinci Abdülhamid Han tarafından affedilerek yüksek bir maaşla Meclis-i Maarif azalığına, aynı vazife üzerinde kalmak şartıyle Konya Hukuk Mektebi Müdürlüğüne getirildi (1906). Aynı ...devamı ☟

Emrullah Efendi eğitimci, yazar. 1858’de Lüleburgaz’da doğdu. Lüleburgaz Rüşdiyesini bitirdikten sonra, Mülkiye’ye girdi. 1871’de İdadi kısmını, daha sonra da yüksek kısmını bitirdi. Yanya, Selanik, Halep, İzmir maarif müdürlüklerinde bulundu. 1900 senesinde siyasi görüş yüzünden İsviçre’ye kaçtı. Fakat Sultan İkinci Abdülhamid Han tarafından affedilerek yüksek bir maaşla Meclis-i Maarif azalığına, aynı vazife üzerinde kalmak şartıyle Konya Hukuk Mektebi Müdürlüğüne getirildi (1906). Aynı zamanda Emiri takma adıyle Servet-i Fünunda yazılar yazdı.

Meşrutiyet ilan edildiği zaman Kırklareli mebusu oldu (1908). İki defa Maarif Nazırlığına getirildi. 1914 senesinde İstanbul Yeşilköy’de vefat etti. Kabri Fatih Camii avlusundadır.

Emrullah Efendi, Türkiye’de ilk defa içtimai ve felsefi makaleler yazdı. Son zamanlarda fikri yorgunluğu had safhaya ulaştığından unutkanlığı, dalgınlığı ile tanındı.

Muhitü’l Maarif isimli resimli ansiklopedisini, 1902’de bitirebilmek için büyük gayret sarf etmişse de vefat etmesi üzerine tamamlayamadı. Sonradan tek cilt olan eser, genişletilerek ve düzeltilerek 1914 senesinde yeniden basıldı.

Kaynak: Rehber Ansiklopedisi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Samsun belediye başkanları listesi
3 ay önce

başkanlarının bir listesidir. Belediyenin ilk başkanı 1869 yılında atanan Emrullah Efendi, Türkiye Cumhuriyeti döneminde görev yapan ilk başkanı ise Şefik Avni...

Hocalı, Manavgat
3 yıl önce

adı Emrullah Efendi'nin oğullarından Hoca Ali'den gelmektedir. mahallenin tarihine mal olmuş önemli zatlar Emrullah, Hasan ve Mehmet efendilerdir. Dipsiz...

Hocalı, Manavgat, 1984, 1989, 1994, 1997, 1999, 2000, 2004, 2007, Ahmetler, Manavgat, Akdeniz Bölgesi
Türk Derneği
3 ay önce

Tahir Bey, Veled Çelebi (İzbudak), Akçuraoğlu Yusuf, Fuat Raif Bey, Emrullah Efendi yer alır. Dernek, kurs ve konferanslar düzenlemiş, kendi adı ile bir...

Dertli Divani
3 yıl önce

oluşturan "Dertli" bölümünü 1978 yılında Emrullah Efendi, birkaç ay sonra da evlerini ziyaret eden Bektaş Efendi ise "Divani" bölümünü verdi. Türküleri...

Dertli Divani, 15 Ocak, 1962, Bağlama, Mahlas, Urfa
Mustafa Nail Bey
3 yıl önce

kabinenin düşmesine kadar bakanlıkta kaldı. Kendisinden sonra bakan olan Emrullah Efendi, onun temellerini koyduğu eğitim politikasını izledi. Mustafa Nail...

Mustafa Satı Bey
3 yıl önce

Selanik, Drama’da bulundu. Dönemin Maarif Nazırı (Milli Eğitim Bakanı) Emrullah Efendi ile anlaşamadığı için 1912 yılında istifa etti. Aşağı yukarı Tevfik...

Fatih Camii
3 ay önce

Amasyevi Seyyid Halil Efendi Şeyhülislam Mehmed Refik Efendi Ahmet Cevdet Paşa Emrullah Efendi. Maarif Nazırı. Yesari Mehmed Esad Efendi. Hattat. Yesarizade...

İstanbul Fatih Camii, 1467, 1470, 1766, 1767, 1771, 1825, Arapça, Barok, Bizans, Cami
Türkiye'de Ansiklopedi
3 ay önce

Şemsettin Sami, Mehmet Tâhir Münif Paşa,Mehmet Süreyya, Ali Cevad, Emrullah Efendi, Salih Zeki, Bursalı Mehmet Tahir, Mehmet İzzet, Rıza Tevfik, Zekeriya...