Emt

Kısaca: Endüstri Mühendisliği Toplulukları Birliği (EMT), Türkiye ve KKTC’de faaliyet gösteren endüstri mühendisliği kulüplerini ve öğrenci topluluklarını aynı çatı altında toplayarak etkin iletişime, bilgi paylaşımına ve ortak gelişime zemin hazırlamayı hedefleyen bir topluluk. 2005 yılının Nisan ayında Ankara’da, dokuz üniversitenin çalışma ve katkılarıyla temelleri atılmıştır. 15 üniversitenin endüstri mühendisliği kulüplerinin ve öğrenci topluluklarının oluşturduğu birlik yılda üç kez; Ekim, Şubat v ...devamı ☟

EMT
EMT

Endüstri Mühendisliği Toplulukları Birliği (EMT), Türkiye ve KKTC’de faaliyet gösteren endüstri mühendisliği kulüplerini ve öğrenci topluluklarını aynı çatı altında toplayarak etkin iletişime, bilgi paylaşımına ve ortak gelişime zemin hazırlamayı hedefleyen bir topluluk. 2005 yılının Nisan ayında Ankara’da, dokuz üniversitenin çalışma ve katkılarıyla temelleri atılmıştır. 15 üniversitenin endüstri mühendisliği kulüplerinin ve öğrenci topluluklarının oluşturduğu birlik yılda üç kez; Ekim, Şubat ve Haziran aylarında üye üniversitelerin düzenlediği genel kurul toplantılarında komite ve proje gruplarında çalışmalarda bulunur. Topluluğun amaçlarından bazıları, üye üniversitelerin endüstri mühendisliği toplulukları arasındaki iletişim ve bilgi ağını güçlendirmek, ortak değer paylaşımının ana unsur teşkil ettiği faaliyetlerle sağlam temelli bir birlik olmayı sağlamak; Türkiye ve KKTC’deki tüm endüstri mühendisliği öğrencilerinin öğrenim yaşamları boyunca kazandıkları akademik birikimi, yenilikçi ve girişimci ruhun ürünü olan etkinliklerde kullanmasına fırsat yaratarak onları profesyonel iş hayatının şartlarına hazırlamak; mezunlar ve öğrenciler arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinde rol almak; endüstri mühendisliğinin iş dünyasında gerektiği gibi temsil edilmesi amacıyla üniversite-sanayi birlikteliğini sağlamlaştırmak; üniversite adayı öğrencilere endüstri mühendisliği mesleğini tanıtarak etkin kararlar almaları yolunda rehber olmaktır. Üye Üniversiteler * Bilkent Üniversitesi - Operational Research Kulübü * Boğaziçi Üniversitesi - Yöneylem Araştırma Kulübü * Dokuz Eylül Üniversitesi - Endüstri Mühendisliği Topluluğu * Doğu Akdeniz Üniversitesi - Endüstri Mühendisliği Topluluğu * Erciyes Üniversitesi - Endüstri ve Bilim Kulübü * Eskişehir Osmangazi Üniversitesi - Endüstri Mühendisliği Öğrenci Topluluğu * Gazi Üniversitesi - Endüstri Topluluğu * İstanbul Teknik Üniversitesi - Endüstri Mühendisliği Kulübü * Kocaeli Üniversitesi - Endüstri Mühendisliği Kulübü * Koç Üniversitesi - Industrial Engineering Society * Marmara Üniversitesi - Industrial Engineering Society * Orta Doğu Teknik Üniversitesi - Verimlilik Topluluğu * TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi - Endüstri ve Verimlilik Topluluğu * Uludağ Üniversitesi - Endüstri Mühendisliği Topluluğu * Yıldız Teknik Üniversitesi - Kalite ve Verimlilik Kulübü Projeler Seminerler EMT Seminer Projesi’nde amaç, üye topluluklarının ev sahipliğinde gerçekleştirilen seminerler dizisi ile öğrencilerin daha fazla bilgi ve birikim elde etmelerine yardımcı olmaktır. Bu amaç doğrultusunda hazırlanan seminerlerde konuşmacılardan çalıştıkları sektörler ve departmanlar ile bir günlük operasyonlarını, şirket tanıtımına öncelik vermeden aktarmaları beklenmektedir.

VAY

EMT Vaka Analizi Yarışması, EMT üyesi üniversitelerdeki endüstri mühendisliği lisans 3. ve 4. sınıf öğrencileri ile lisansüstü 1. sınıf öğrencilerinin kurdukları 3 – 4 kişilik takımlarla katıldıkları ulusal bir yarışmadır. Türkiye’de öğrenci düzeyinde gerçekleştirilen ilk vaka yarışması olan Vaka Analizi Yarışması, endüstri mühendisliği öğrencilerinin iş hayatının zorluklarıyla yüzleşmesini sağlayarak, onlara iş hayatında karşılaşabilecekleri muhtemel sorunlar, içinde bulunacakları projeler ve yönetmek durumunda kalacakları krizler hakkında tecrübe kazandırmayı amaçlar. Endüstri mühendisliği öğrencilerine eğitimleri sırasında aldıkları teorik bilgileri iş yaşamına atılmadan önce, sektörlerinde lider şirketler tarafından sağlanan profesyonel vakalar (case study) üzerinde uygulama fırsatı sunan

VAY

, öğrencilere sınırlı zaman içinde takım çalışması yaparak hem problem çözme yeteneklerini geliştirme hem de ulusal bir platformda yarışma olanağı sağlar. Vaka Analizi Yarışması, her yıl Aralık ayında EMT üyesi tüm topluluklarda gerçekleştirilen yerel elemeler ile başlar. Yerel elemelerin ardından yine EMT üyesi üniversitelerde mart ayında gerçekleştirilen iki ulusal yarı final ile devam eder ve mayıs ayında yapılan büyük final ile sonuçlanır. Yarışmada vaka sunumları akademik çevreden ve özel sektörden gelen 4 – 5 kişilik jürilere yapılır. Finalde ilk üç dereceyi elde eden takımlar ödüllendirilir. Komiteler Bilgi Yönetimi Komitesi

Bilgi Yönetimi Komitesi

, EMT’nin bütün veritabanı (üye/delege, mezun, şirket bilgileri) çalışmalarını yaparak bilgi ve belgelerin en güncel halleriyle, gereken zamanda, doğru yere ve doğru biçimde iletilmesini sağlar. Aynı zamanda genel kurullar ve seminerler sırasında katılımcılara anketler uygular ve bu anketlerin geri dönüşlerini ilgili birimlere bildirir. dergiEMT, EMT’nin yayın organı ve dışa açılan yüzüdür. Çağın gereklerine uygun olarak elektronik ortamda ve yılda üç kez yayınlanan e-derginin her sayısında bir sektörü masaya yatırılır, makale ve röportajlarla sektör ve dinamikleri işlenir. dergiEMT birlikten ve üye topluluklarından haberler, endüstri mühendisliği ile ilgili güncel konular, etkinliklerle ilgili bilgilendirme ve duyuruları iletir.

Üyelerle İletişim Komitesi

Üyelerle İletişim Komitesi

, toplulukları başvurularından asil üyeliğe kadar geçen süreçlerde EMT ve yapısı hakkında bilgilendiren, topluluk ile EMT arasındaki iletişimi sağlayan, gözlemci ve asil üye toplulukların üyelik kriterlerinin sürekliliğini takip eden, üye topluluklarla ilişkileri düzenleyen, üye olmayan üniversitelerin topluluklarıyla da iletişime geçen komitedir.

Sponsorluk ve Finans Komitesi

Sponsorluk ve Finans Komitesi

, adından da anlaşılacağı üzere birliğin maddi ihtiyaçlarını karşılamakla yükümlüdür. Bu ihtiyaçlara yönelik olarak şirket portföyü oluşturmak ve bu portföyleri geliştirmek başlıca görevidir. Şirketler ile kurumsal ortaklıklar kurulup etkinliklerin daha kaliteli geçmesi adına yıl boyunca çalışmalar yapılır. Bu bağlamda, komite çalışanları sene içinde şirketlerle işbirliği kurmak için aramalar yapar, gerek organizasyon lansmanı için gerekse birliğin destek talepleri doğrultusunda bu şirketlere sunum yaparlar. Bu nedenle sponsorluk takımı bir nevi EMT'nin şirketlere açılan yüzüdür.

Tanıtım Komitesi

EMT bünyesinde faaliyet gösteren

Tanıtım Komitesi

, EMT’yi ve EMT’nin düzenlediği etkinlikleri tüm tanıtım kanallarını kullanarak duyurup, hedef topluluğa ulaştırabilmeyi amaçlar. EMT bünyesinde faaliyet gösteren internet sitelerini güncel tutmak, EMT’nin sosyal medya hesaplarını yönetmek, düzenlenen organizasyonlar için afiş, el broşürü gibi tanıtım araçlarını hazırlamak ve EMT’nin genel marka bilinirliğini geliştirmek

Tanıtım Komitesi

’nin başlıca görevleridir.

Tanıtım Komitesi

, sosyal medyayı ve web üzerindeki birçok farklı platformu aktif şekilde kullanmakta ve bunun yanında indoor, outdoor çalışmalar ve yazılı basın aracılığıyla daha geniş kitlelere ulaşmak için çalışmalarına devam etmektedir. Lise Sunumu Projesi ve Üniversite Kampüs Sorumluları,

Tanıtım Komitesi

’nin alt kollarıdır ve Tanıtım Ekibi ile beraber çalışmaktadırlar. EMT ile ilgili haberleri ve etkinlik duyurularını internet sitemizden veya sosyal medyadaki hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. EMT Lise Sunumu Projesi, endüstri mühendisliğinin tanınırlığını ve saygınlığını arttırma hedefi ve sorumluluğu doğrultusunda başlatılan ve devam ettirilen bir sosyal sorumluluk projesidir. Proje kapsamında üye topluluklarının bulunduğu lokasyonlarda ve çevre illerde yılda 40’tan fazla liseye ve dershaneye ziyaretlerde bulunarak öğrencilere, bir endüstri mühendisinin hangi vasıflara sahip olması gerektiği ve çalışma ortamları örneklerle anlatılmakta, çeşitli video ve görsellerle desteklenmekte; iş alanı, eğitim süreci ve sonrasında kişisel gelişim gibi konuları içeren sunumlar gerçekleştirilmektedir. * EMT Resmi Web Sitesi

Kaynaklar

Vikipedi

EMT

İngilizce EMT kelimesinin Fransızca karşılığı.
infirmier des secours paramédicaux

EMT

İngilizce EMT kelimesinin İtalyanca karşılığı.
paramedico di pronto soccorso, personale addetto a valutare il tipo di assistenza medica di cui la vittima di un caso di emergenza ha bisogno

EMT

İngilizce EMT kelimesinin Flemenkçe karşılığı.
iemand met opleiding en getraind om in noodtoestand de zorg voor trauma slachtoffers en slachtoffers die zwaar gewond zijn voor of tijdens het vervoer naar een medisch hulpcentrum via ambulance of vliegtuig op zich te nemen

EMT

person trained and licensed to assess and start the emergency care for trauma victims or victims seriously injured before or during transportation of the victims to a healthcare facility by ambulance or airplane

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.