Enöte, bir gök cisminin yörüngesi boyunca, etrafında dolandığı 'merkezi cisim'e en uzak olduğu nokta. Enöte noktası eliptik bir yörüngenin iki odak noktasından geçen büyük ekseni üzerinde bulunur ve enberi noktasına tam karşıt konumdadır. Güneş etrafında dolanan bir cismin (örneğin bir gezegen) yörüngesinin Güneş'e en uzak noktası günöte olarak adlandırılır.

Enöte

Enöte, bir gök cisminin yörüngesi boyunca, etrafında dolandığı 'merkezi cisim'e en uzak olduğu nokta.

Enöte noktası eliptik bir yörüngenin iki odak noktasından geçen büyük ekseni üzerinde bulunur ve enberi noktasına tam karşıt konumdadır. Güneş etrafında dolanan bir cismin (örneğin bir gezegen) yörüngesinin Güneş'e en uzak noktası günöte olarak adlandırılır. Aynı kavram, Yer'in uyduları için yeröte adını alır.

İlgili konuları ara

Yanıtlar