Müslümanların kitabı Kur`an-ı Kerim`in altıncı sûresi. En`âm süresi 165 âyettir. 91, 92, 93 ve 151,152,153.

En'am Suresi hakkında bilgiler

Müslümanların kitabı Kur`an-ı Kerim`in altıncı suresi. En`am süresi 165 ayettir. 91, 92, 93 ve 151, 152, 153. ayetler Medine`de, diğerleri Mekke`de inmiştir. Surenin bazı ayetlerinde Arapların kurban edilen hayvanlarla ilgili birtakım gelenekleri kınandığı için sureye En`am suresi denmiştir. En`am; koyun, keçi, deve, sığır ve manda cinslerini bir arada ifade eden bir kelimedir.İlgili Konu Başlıkları Tümü

En-am Suresi

En'am Suresi, Kur'an'ın altıncı suresidir ve 165 ayetten oluşur. 91., 92., 93. ve 151., 152., 153. ayetleri Medine'de, diğerleri Mekke'de indirildiğine inanılmaktadır.

En’âm Suresi

En'am Suresi, İslamın kutsal kitabı Kur'an'ın altıncı suresidir.

En'âm

En'am Suresi, Kur'an'ın altıncı suresidir ve 165 ayetten oluşur. 91., 92., 93. ve 151., 152., 153. ayetleri Medine'de, diğerleri Mekke'de indirildiğine inanılmaktadır.

Enâm Sûresi

En'am Suresi, Kur'an'ın altıncı suresidir ve 165 ayetten oluşur. 91., 92., 93. ve 151., 152., 153. ayetleri Medine'de, diğerleri Mekke'de indirildiğine inanılmaktadır.

Zilzal Suresi

Zelzele Suresi ''(Arapça:'' سورة الزلزلة ,''Sūrat'ul Zelzele)'' veya Türkçe'ye yerleşmiş ismiyle Zilzal Suresi, Kur'an-ı Kerim'in 99. suresidir.

Gayb

Gayb, İslam inanışına göre görünmez anlaşılmaz yani akıl ve 5 duyu ile algılanamaz alem.

Kalem

Kalem Yazı aleti. Yazmak ve çizmek için kullanılan araç. Resmi dairelerde yazı, muhasebe, kayıt vb. işlerin görüldüğü yer, büro (kalem odası); taş, ağaç veya madenleri oymaya veya üzerine yazı veya resim kazımaya mahsus ucu sivri ve keskin kalem şeklinde çelikten yapılmış ...