Müslümanların kitabı Kur`an-ı Kerim`in altıncı sûresi. En`âm süresi 165 âyettir. 91, 92, 93 ve 151,152,153.

En'am Suresi hakkında detaylı bilgi

Müslümanların kitabı Kur`an-ı Kerim`in altıncı suresi. En`am süresi 165 ayettir. 91, 92, 93 ve 151, 152, 153. ayetler Medine`de, diğerleri Mekke`de inmiştir. Surenin bazı ayetlerinde Arapların kurban edilen hayvanlarla ilgili birtakım gelenekleri kınandığı için sureye En`am suresi denmiştir. En`am; koyun, keçi, deve, sığır ve manda cinslerini bir arada ifade eden bir kelimedir.



İlgili Konu Başlıkları Tümü

En-am Suresi

En'am Suresi, Kur'an'ın altıncı suresidir ve 165 ayetten oluşur. 91., 92., 93. ve 151., 152., 153. ayetleri Medine'de, diğerleri Mekke'de indirildiğine inanılmaktadır.

En’âm Suresi

En'am Suresi, İslamın kutsal kitabı Kur'an'ın altıncı suresidir.

En'âm

En'am Suresi, Kur'an'ın altıncı suresidir ve 165 ayetten oluşur. 91., 92., 93. ve 151., 152., 153. ayetleri Medine'de, diğerleri Mekke'de indirildiğine inanılmaktadır.

Enâm Sûresi

En'am Suresi, Kur'an'ın altıncı suresidir ve 165 ayetten oluşur. 91., 92., 93. ve 151., 152., 153. ayetleri Medine'de, diğerleri Mekke'de indirildiğine inanılmaktadır.

Zilzal Suresi

Zelzele Suresi ''(Arapça:'' سورة الزلزلة ,''Sūrat'ul Zelzele)'' veya Türkçe'ye yerleşmiş ismiyle Zilzal Suresi, Kur'an-ı Kerim'in 99. suresidir.

Gayb

Gayb, İslam inanışına göre görünmez anlaşılmaz yani akıl ve 5 duyu ile algılanamaz alem.

Kalem

Kalem Yazı aleti. Yazmak ve çizmek için kullanılan araç. Resmi dairelerde yazı, muhasebe, kayıt vb. işlerin görüldüğü yer, büro (kalem odası); taş, ağaç veya madenleri oymaya veya üzerine yazı veya resim kazımaya mahsus ucu sivri ve keskin kalem şeklinde çelikten yapılmış ...

Domuz

Domuz Alm. Schwein, Fr. Cochon, İng. Pig. Familyası: Domuzgiller (Suidae). Yaşadığı yerler: Rutubetli orman ve bataklık bölgelerde veya evcil olarak. Özellikleri: Pis ve hastalık bulaştırıcıdır. Ömrü: 20-30 yıl. Çeşitleri: Evcil, yaban, ırmak, düğmeli, Afrika domuzu gibi ...

Zekât

Zekât, İslam`ın en büyük beş emrinden biridir. Kelime olarak; temizlik, artmak, bereketli olmak, iyi ve düzgün olmak anlamına gelir. Dini anlamıyla ise; nisap miktarı zenginliğe sahip olan Müslümanın Allah`ın hakkı olanlara verilmesini emrettiği belli miktarda malı vermesidir.

Sekine

Sekine, zihnin ve düşüncelerin toplu olması anlamına gelmektedir. Ancak Sekine bir dua olarak da bilinir. Aslı vahye dayanan yüksek, sırlı, tılsımlı, feyizli ve kuvvetli dualardan birisi de Sekine'dir.

Fatiha Suresi

Fatiha Suresi, (Arapça:سورة الفاتحة) Kur'an-ı Kerim'deki ilk suredir. İslami inanışa göre Mekke döneminde inmiş olup, iniş sırasına göre 5. sure olarak kabul edilir. Toplam yedi âyettir.

Matüridilik

Matüridîlik, ünlü Türk bilgini Matüridî'nin, Hanefî Mezhebi nin kurucusu İmam-ı A'zam 'ın açtığı yoldan yürüyüp, aklı ön plâna alarak geliştirdiği inanç sistemidir.

Sabit Bin Kays

Sabit Bin Kays Peygamber efendimizin hatibi olmakla şereflenen zat. Ensar-ı kiramdandır. Bütün gazalarda bulundu. Hazret-i Ebu Bekr zamanında Yemame Cenginde şehit düştü. Nesebi; Sabit bin Kays bin Şemmas bin Züheyr bin Malik bin İmrüülkays bin Malik bin Sa'lebe bin Ka'b bin ...

Said Nursî Hakkındaki Tartışmalar

Said Nursî hakkında, hayatı, davranış ve eserlerinden yola çıkılarak birçok mesele ortaya atılmış ve tartışılmıştır.