En I��Yi Metal Performans�� Grammy ��D��L��

Ligand (kimya)

ligand, merkezî bir metale bağlanan bir atom, iyon veya moleküldür. Bu bağ genelde bir veya birkaç elektron verilmesiyle oluşur, kovalent de olabilir iyonik de. Ayrıca, metal-ligand bağ değeri birden üçe kadar uzanabilir. Ligandlar genelde Lewis bazı(en)...

Gri Takım

Gri Takım, Metal Fırtına kitabında yer alan, devlet için çalışan hayalî bir yeraltı istihbarat örgütüdür.Metal Fırtına serisinde sürekli adı geçen Gri Takım, seride Washington`u yok etmek, Sir Eli`yi ortadan kaldırmak, İsrail`i vurmak, Atatürk`ün naaşını...

post-metal

Hellfest

dişlilik

dişlilik, bir koordinasyon kompleksindeki merkezî metale bağ kurmuş ligand atomlarının sayısıdır.

İp teorisi

Sicim kuramı, parçacık fiziğinde, kuantum mekaniği ile Einstein'in genel görelilik kuramını birleştiren bir teori. "Sicim" adı, klasik yaklaşımda "sıfır boyutlu noktalar" şeklinde tarif edilen atomaltı parçacıkların, aslında "bir boyutlu ve ipliksi varlık...

ısıl işlem

Per "Dead" Ohlin