ENAM (türkçe) anlamı
1.
2. 1 . enam. [A.i.] Evcil hayvanlar. Yaratılmış bütün canlılar.
2 . Halk.
ENAM (türkçe) anlamı
3. (Arapça) Erkek ismi 1. Bütün mahlukat
4. yaratılmış her şey. 2. Halk
5. insanlar. Seyyidü'l-Enam Halkın ulusu Rasûlullah (s.a.s). 3. Kur'an-ı Kerim'in 6. Suresinin adı. 4.Bazı ayet ve duaları içeren dua kitabı.
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Haram

Haram, İslam dini terimi. Din kurallarına aykırı olan, dini bakımdan kesinlikle yasak olan eylemleri tanımlar. Arapça kökenli bir sözcüktür. Bugün Türkçe`de genel anlamda "yasak" manasında ve diğer dinlerde yasak olan davranışları tanımlamakta da kullanılır.

Müftü

Müftü fetva vermek ehliyetine sahip olan büyük İslam alimi. Fetva, bir meselenin dindeki hükmünü öğrenmek için sual soran kimseye, müctehid olan bir İslam aliminin verdiği cevap, bildirdiği dini hükümdür (Bkz. Fetva). Müfti, İslamiyeti iyi bilen, sorulan dini bir meselenin ...

şeyhülislam

Şeyhülislam ya da Şeyh-ül İslam dinsel konularda en yüksek derecede bilgi ve yetkiye sahip olan kimse anlamına gelir. Osmanlı Devleti zamanında şeyhülislam dinsel konularda en yüksek yetkiye sahip devlet görevlisiydi. Gerektiği zaman dinsel sorunlarla ilgili görüşlerini fetva ...

Zekat

Zekat İslamın beş şartından biri. Kelime anlamıyla zekat; temizlik, artmak, bereketli olmak, iyi ve düzgün olmak manasına gelir.

Mustafa İzzet Efendi

1801 Tosya' da doğdu. Türk hattat ve bestecisidir. Fatih Medresesi'nde öğrenime başladı ve Kömürcüzade Hafız Efendi' den ders aldı. Sesinin güzelliğiyle Sultan İkinci Mahmud' un ilgisini çekerek Enderun' a alındı. Burada altı yıl musiki, hat, dil ve edebiyat öğrenimi gördü.

25 Mayıs

25 Mayıs Gregorian Takvimine göre yılın 145. günüdür. Sonraki sene için 220 (Artık yıllarda 221) gün var