--}}

Enchanted

Manhattan'da Sihir, The Walt Disney Company tarafından yapılan ve Walt Disney Pictures tarafından dağıtılan komedi-dram-macera-romantizm animasyon filmidir aile kitleler için. Filmin Kuzey Amerika galası 21 Kasım 2007 tarihinde yapıldı.

Enchanted ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Manhattan`da Sihir

Diğer anlamları

Enchanted

1. anlamı afsunlu.

Enchanted

Enchanted İngilizce anlamı ve tanımı

Enchanted anlamları

  1. (a.) Under the power of enchantment; possessed or exercised by enchanters; as, an enchanted castle.
  2. (imp. & p. p.) of Enchant

Enchanted tanım:

Kelime: en·chant
Söyleniş: in-'chant, en-
İşlev: transitive verb
Kökeni: Middle English, from Middle French enchanter, from Latin incantare, from in- cantare to sing -- more at CHANT
1 : to influence by or as if by charms and incantation : BEWITCH
2 : to attract and move deeply : rouse to ecstatic admiration the scene enchanted her to the point of tears -- Elinor Wylie
synonym see ATTRACT

Enchanted

İngilizce Enchanted kelimesinin Fransızca karşılığı.
adj. enchanté

Enchanted

İngilizce Enchanted kelimesinin Almanca karşılığı.
adj. hingerissen

Enchanted

s. afsunlu

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Enchanted
Enchanted