Endülüs kavramı aşağıdaki anlamlara gelebilir:

Endülüs (anlam ayrımı)

Endülüs kavramı aşağıdaki anlamlara gelebilir: * Endülüs, 711-1492 yılları arasında İber Yarımadası'nda Müslümanlığın etkisi altında bulunan bölgelere verilen isim. * Endülüs Özerk Bölgesi, İspanya'nın güneyinde özerk bölge. Nüfus bakımından İspanya'nın en büyük bölgesi. * Endülüs'te Raks , Yahya Kemal Beyatlı'nın bir şiiri. * Endülüs'te Raks , Münir Nurettin Selçuk'un bir şarkısı.

Yanıtlar