Osmanlı devrinde kullanılan 65 cm uzunluğunda bir ölçü birimi.

ENDAZE (türkçe) anlamı
1. altmış beş santimetre boyunda bir uzunluk ölçüsü.
ölçü.
ENDAZE (türkçe) anlamı
2. Endaze metrenin uzunluk ölçüsü olarak kullanılmasına kadar arşınla beraber kullanılan bir ölçü. Metre hesabıyla bu 65 cm’dir. Farsça endahten mastarından türetilen “endaz” kelimesinin sonuna bir ha ilâvesiyle küçük arşın mânâsına gelir.
ENDAZE (türkçe) ingilizcesi
1. n. ell,
ENDAZE (türkçe) almancası
1. n. Elle

Endaze hakkında bilgiler

} Osmanlı devrinde kullanılan 65 cm uzunluğunda bir ölçü birimi. Atatürk Devrimleri ile 1 Nisan 1931'de kaldırılmıştır.Şimdi ise endaze yerine metre kullanılmaktadır Endaze metrenin uzunluk ölçüsü olarak kullanılmasına kadar arşınla beraber kullanılan bir ölçü. Metre hesabıyla bu 65 cm'dir. Farsça endahten mastarından türetilen "endaz" kelimesinin sonuna bir ha ilavesiyle küçük arşın manasına gelir. }

Bu sayfa, online kullanıcı topluluğu tarafından oluşturulan ve düzenlenen özgür ansiklopedi projesi Wikipedia'nın Türkçe versiyonu Vikipedi'deki Endaze maddesinden faydalanılarak veya ilgili madde birebir kopyalanarak hazırlanmıştır. Bu makale, GNU Özgür Belgeleme Lisansı ilkeleri kapsamında, Vikipedi sitesi kaynak gösterilerek özgürce kullanılabilir.
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Gez

Gez ve arpacık; tabanca ve tüfek gibi balistik muharebe silahlarında isabet oranını artırmak için kullanılan elemanlar. Gez, atıcının gözüne yakın olan, genellikle "v ya da u" veya "çember" şeklindeki kısımdır.

Arşın

ARŞIN Alm. Arschin, Elle, Fr. Archine, İng. Ell. Metrenin resmen kabulüne kadar kullanılan uzunluk ölçüsü birimi ve aleti. Kullanıldıkları yerlere ve uzunluklara göre arşın: 1. Çarşı arşını: Daha çok çarşı ve pazarda kullanılırdı. Metre hesabıyla çarşı arşını ...

Türk Atasözleri - M

1.Mahkeme kadıya mülk değil. 2.

Atasözleri

Atasözleri Alm. Sprichwort, Fr. Proverbe, İng. Proverb. Yüzyıllarca süren bir zaman dilimi içinde, tecrübeler sonucunda çeşitli sebeplerle söylenerek, sayısız hikmetleri küçük ve kısa sözler haline getiren, dedelerden torunlara kalan ibretli, özlü ve kısa sözler.

Birimler

Birimler Alm. Einheit (f), Fr.Unitè (f), İng. Unit. Bir büyüklüğü ölçmek için o büyüklüğün cinsinden olan ve onunla kıyaslamaya yarıyan temel büyüklük. Bunlar uzunluk, kütle, zaman vs. birimleri olup, başlıca iki gruba ayırmak mümkündür. Birincisi temel birimler, ikincisi ...

İzzet Ali Paşa

İzzet Ali Paşa Sultan Üçüncü Ahmed Han devri vezirlerinden. Devrin seçkin şair ve ediplerindendi. Doğum tarihi kesin belli değildir. Vezir Damad Muhammed Paşanın oğludur. 1727 yılında Defterdar Mektupçusu, yani Maliye Bakanlığı Özel Kalem Müdürü tayin edildi. Daha sonra ...

Eski Türk Ölçü Birimleri

Osmanlılarda Eski Uzunluk Ölçü Birimleri

Uluslararası Ölçülerin Kabulü

Osmanlı Devleti`nde kullanılan saat, takvim ve ölçüler, Avrupa devletlerinde kullanılanlardan farklıydı. Bu durum, sosyal, ticarî ve resmî ilişkileri zorlaştırıyor, bazı karışıklıklara sebep oluyordu. Osmanlı Devleti`nin son dönemlerinde bu farklılığı gidermek için bazı ...

Ölçü Birimleri

UZUNLUK ÖLÇÜLERİ 1 santimetre (cm) 10 mm 0.3937 inç 1 metre (m) 100 cm 1.0936 yarda 1 kilometre (km) 1000 m 0.

Takvim, Saat Ve ölçülerde Değişiklik

Takvim, saat ve ölçülerde değişiklik ; 1925-1935 arasında gerçekleştirilen yasal değişikliklerle Türkiye Cumhruiyeti’nde kullanılan takvim, saat, rakam sistemleri, ağırlık ve uzunluk ölçülerinin değişmesi ile bayram ve tatil günlerinin düzenlenmesini içeren Atatürk ...