Endotoksin

Kısaca: Endotoksinler bakteri gibi patojenlerin içinde bulunan, potansiyel olarak toksik olabilecek bileşiklerdir. Endotoksinler bakteri tarafından salgılanmazlar, ama bakterinin parçalanırsa ortama salınan, onun yapısal bir bileşenidirler. Endotoksinler ile enterotoksinler karıştırılmamalıdır. ...devamı ☟

Endotoksin
Endotoksin

Endotoksinler bakteri gibi patojenlerin içinde bulunan, potansiyel olarak toksik olabilecek bileşiklerdir. Endotoksinler bakteri tarafından salgılanmazlar, ama bakterinin parçalanırsa ortama salınan, onun yapısal bir bileşenidirler. Endotoksinler ile enterotoksinler karıştırılmamalıdır. Lipopolisakkaritler ve diğer endotoksinler Endotoksinlerin klasik örneği, çeşitli Gram-negatif bakterilerin dış membranında bulunan lipopolisakkaritler veya lipo-oligosakkaritlerdir. LPS ve endotoksin terimleri sık olarak birbiri yerine kullanılır, LPS'nin ilk keşfedilen endotoksin olmasından dolayı. 1800'lü yıllarda bakterilerin ortamlarına "eksotoksin" olarak adlandırılan toksinler salgıladıkları anlaşılmıştı. Endotoksin terimi, Gram-negatif bakterilerin kendi parçalarının da toksisiteye yol açabileceği keşfine dayanır. Sonraki araştırmalar bu "endotoksin" etkisinin aslında lipopolisakkaritten kaynaklandığını göstermiştir. Textbook of Bacteriology Aslında LPS dışında başka endotoksinler de vardır: *Örneğin, Bacillus thuringiensis 'de bulunan delta endotoksin bakterinin içindeki endosporun yanıbaşında kristal gibi enklüzyon cisimleri meydana getirir. Bunlar bitkileri yiyen böcek larvaları için zehirlidir ama insanlara zararsızdır, çünkü onun işlem göremesi için gerekli enzim ve reseptörler insanda yoktur. *Gram pozitif bakteriler arasında endotoksinli tek bakteri Listeria monocytogenes'tir.Wexler & Oppenheim (1979) Infect. Immunol. 23:845 LPS, lipit A olarak adlandırılan bir lipid bölüm ile bir polisakkarit zincirden oluşur, lipid A onun toksik etkisinden sorumludur. Polisakkarit grubu farklı bakteriler arasında büyük çeşitlilik gösterir. Endotoksinlerin moleküler ağırlığı yaklaşık 10 kDa olmasına rağmen bunlar 1000 kDa'a varan büyüklükte öbekler oluşturabilirler. Endotoksine maruz kaldıktan sonra insanda ona karşı antikor oluşur ama bunlar endotoksinin polisakkarit zincire yönelik olduğu için başka endotoksinler için koruma sağlamazlar. Gönüllü insan deneklere ufak miktarda endotoksin enjeksiyonu yapılması, ateş, tansiyon düşmesi, enflamasyon ve kan pıhtılaşmasını tetikler. Patojen Gram-negatif bakteri enfeksiyonlarının klinik belirtilerinden (örneğin Neisseria meningitidis'in neden olduğu fulminant menejit) büyük ölçüde endotoksinler sorumludur. Mekanizma İnsanda LPS, serumda bulunan lipid bağlanma proteini'ne (LBP'ye) bağlanır, LBP de onu hücre zarında bulunan CD14 adlı reseptöre aktarır. CD14, LPS'yi MD2 adlı proteine aktarır, MD2 ise Toll-benzeri reseptör-4 (TLR4)'e ilişiktir. CD14 ve TLR4, bağışıklık sisteminin çeşitli hücrelerinde (makrofaj ve dendritik hücreler dahil) bulunur. Makrofaj/endotel hücrelerin sinyaliz pro-enflamatuar sitokin ve nitrik oksit salgılanmasını tetiklerler, bu da "endotoksik şok"a yol açar. Gram negatif hücre duvarlarının bileşenleri TLR4 dışında yollarla da endotoksin etkisine katkıda bulunabilirler. Endotoksin kontaminasyonu İlaç üretiminde, ilaç kutularındaki tüm endotoksin artıklarından arındırılması ilacı kullanan kişilerde hasta olmaması için şarttır. LPS'nin imha olması için 300°C'nin üzerinde sıcaklık gerekmektedir. Endodoksindenki azalma sıcaklık ve ısınma süresiyle orantılıdır. Bu amaç için kullanılan özel depirojenasyon fırınlarında, şırınga ve cam ampuller 250°C'de 30 dakika tutulunca endotoksin seviyeleri 1000 kat azalır.Sofer, G.; Hagel, L. (1997). Handbook of Process Chromatography: A guide to Optimization, Scale-up, and Validation. Academic Press, 158-161. ISBN 0-12-654266-X Endotoksin varlığının deteksiyonu için kullanılan çok duyarlı bir test, Limulus Amebosit Lizat testidir. Bu testte atnalı yengecinden alına kan kullanılır, çok düşük miktarda LPS dahi, bir enzim kaskadının neden olduğu bir amplifikasyon sayesinde, limulus lizatının pıhtılaşmasına yol açar. Endokteksimia Kanda endotoksin bulunması durumuna endotoksemi denir, bu septik şoka yola açabilir. Kaynakça } * Textbook of Bacteriology }

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Endotoksin Resimleri

Salmonelloz
4 yıl önce

türü vardır. Salmonella typhi, tifo hastalığına neden olur ve bir tür endotoksin üretir. Salmonella enteriditis ise sıkça görülen basit gıda zehirlenmesine...

Enterobacter
1 yıl önce

yükünün % 35''ten, tespit edilemeyecek seviyelere düşürülmesi, paralel olarak endotoksin yükünde azalma ve buna eşlik eden önemli seviyede kilo kaybı ile ilişkilendirilmiştir...

Toll benzeri reseptör
1 yıl önce

yıldan daha önce Robert Koch'un bir öğrencisi olan Richard Pfeiffer, "endotoksin" terimini, Gram negatif bakterilerin, model organizmalarda ateşlenmeyi...

Toll benzeri reseptör, 1991, 1994, 1996, 1997, Alem, Bakteriler, Bağırsak, Bağışıklık sistemi, Bitkiler, DNA
Escherichia coli
1 yıl önce

duyduğu demiri sağlar. K1 antijeni bakterinin fagositozuna engel olur. Endotoksin hücre zarında bulunan bir glikolipittir, vücudun ona karşı gösterdiği...

Escherichia coli, ADP, Antibiyotik, Bakteri, Bakteriofaj, Bakteriyel konjügasyon, Bağırsak florası, Bilimsel sınıflandırma, Binominal nomenklatür, DNA, DNA`nın çoğalması
B12 vitamini
1 yıl önce

Propionibacterium diğer yaygın olarak kullanılan bakteriler ekzotoksin veya endotoksin üretmez ve genellikle güvenli kabul edilirler ki bunlara Amerika Birleşik...

Siyanokobalamin, Alyuvar, Anemi, Askorbik asit, B vitamini, Biyokimya, Biyotin, D Vitamini, Depresyon, Dil, Doku
Enflamasyon
1 yıl önce

özgü en önemli göstergelerden biridir. Ekzojen pirojenlerin büyük bölümü endotoksin üretebilen canlı etkenlerdir (bakteri, virüs).  Endojen pirojenler ise...

Enflamasyon, 1858, Ağrı, Canlı, Doku, Organ, Tıp, Celsus, Rudolf Virchow, Disfonksiyon, Kan akımı
Abomasum Deplasmanı
1 yıl önce

tespit etmişlerdir. Yine Retensiyo sekundinarum gibi toksemik olgularda endotoksin ya da endojen pirojenlerin (interleukin-1) etkisi ile gastrik motilitenin...

Abomasum Deplasmanı, Kuru dönem, Sonun atılamaması, Süt humması, Taslak, Ziraat, Şişman inek sendromu, Kesif yem, Dördüncü mide, Mastitis
Yılan ısırığı
1 yıl önce

Bazı insanların antivenine karşı anafilaksi, anafilaktoid, pirojenik (endotoksin) reaksiyon ve serum hastalığı gibi çok ciddi yan etkiler göstermesine...