Enerji Dönüşümü

Enerji dönüşümü, enerjinin bir biçimden diğerine dönüşümüdür. Fizikte enerji terimi bir sistemdeki belirli değişiklikleri oluşturma kapasitesini açıklar. Dönüşümde entropinin sınırlamaları göz ardı edilir. Sistemlerin toplam enerji dönüşümü, yalnızca enerjinin eklenmesi veya çıkarılması ile sağlanabilir. Termodinamiğin birinci kanununa göre (enerjinin korunumu yasası olarak ta bilinir) enerji, dönüştürülebilen bir büyüklüktür. Özel göreliliğe göre, sistemlerin enerji değişimlerinde, kütlelerde d

Enerji dönüşümü, enerjinin bir biçimden diğerine dönüşümüdür. Fizikte enerji terimi bir sistemdeki belirli değişiklikleri oluşturma kapasitesini açıklar. Dönüşümde entropinin sınırlamaları göz ardı edilir. Sistemlerin toplam enerji dönüşümü, yalnızca enerjinin eklenmesi veya çıkarılması ile sağlanabilir. Termodinamiğin birinci kanununa göre (enerjinin korunumu yasası olarak ta bilinir) enerji, dönüştürülebilen bir büyüklüktür. Özel göreliliğe göre, sistemlerin enerji değişimlerinde, kütlelerde de değişiklik olur. Bir sistemin toplam kütle miktarı, enerjisinin bir ölçüsüdür. Bir sistemdeki enerji dönüştürülebildiğinden dolayı, farklı bir hale veya başka bir biçime dönüşebilir. Çoğu haldeki enerji, birçok fiziksel iş yapmak için kullanılabilir. Enerji doğal süreçler veya makinelerde kullanılabilir. Ayrıca ısı, ışık veya harekete dönüşebilir. Örneğin bir güneş pili, güneş ışınımını elektrik enerjisine dönüştürür ve böylece ampul yanar veya bilgisayara güç sağlanır. Enerjiyi bir biçimden diğerine dönüştüren cihaza transduser denir. Yapısında termal enerji barındıran çoğu enerji biçimi, başka enerji biçimine verimli olarak dönüştürülebilir. Bu verim, potansiyel enerjinin kinetik enerjiye dönüşümünde olduğu gibi bazen %100 olur. Evrendeki enerji dönüşümü tarihi Evrende Büyük Patlamadan beri çeşitli enerji biçimleri arasında dönüşümler meydana geldiğine inanılıyor. Büyük patlamada açığa çıkan hidrojenin gezegenler tarafından tutulmasında enerjide doğrudan bir dönüşüm oluştu. Yerçekimi potansiyel enerjisi doğrudan ısıya dönüştü. ==ÖrneklerMakinelerde enerji dönüşümleri Örneğin kömür yakıtlı elektrik santralinde büyük miktarda enerji elde edilir ve açığa çıkan enerji dönüşümleri şu adımlarla gerçekleşir: # Kömürün kimyasal enerjisi termal enerjiye dönüşür. # Termal enerji, buharda kinetik enerjiye dönüşür. # Kinetik enerji, türbinde mekanik enerjiye dönüşür. # Türbinin mekanik enerjisi, elektrik enerjisine dönüşür. Bu da enerjinin son biçimidir. Çoğu sistemde, sonuncu adım çoğunlukla mükemmel verim verir. Birinci ve ikinci adımlar oldukça verimlidir, fakat üçüncü adım nispeten verimsizdir. En verimli gaz yakıtlı santrallerde %50 verim elde edilir. Yağ ve kömür yakıtlı santraller az verimlidir.

Otomobilde enerji dönüşümü

Otomobilde enerji dönüşümünde şu adımlar gerçekleşir: # Yakıttaki potansiyel enerji yakıtın yanması sonucu genişleyerek kinetik enerjiye dönüşür. # Gazın genişlemesi sonucu oluşan kinetik enerji pistonu doğrusal hareket ettirir. # Pistonun doğrusal hareketi krank milinde dairesel harekete çevrilir. # Krank milinin dairesel hareketi şanzımana aktarılır. # Dairesel hareket şanzıman ile hızlandırılır. # Hızlandırılan dairesel hareket diferansiyele aktarılır. # Diferansiyel, dairesel hareketi tekerleklere aktararak dönmelerini sağlar. # Tekerleklerin dairesel hareketi, taşıtı doğrusal hareket ettirir. ==Diğer enerji dönüşümleri== Enerjiyi bir biçimden diğerine dönüştüren birçok makine ve transduser vardır: Bunlardan bazıları ve dönüştürdükleri enerji aşağıdaki listede verilmiştir: * Termoelektrik etki (IsıElektrik enerjisi) * Jeotermal enerji (IsıElektrik enerjisi) * Soğutma çevrimi, arabalarda kullanılan içten yanmalı motor veya buhar motoru (IsıMekanik enerji) * Okyanus ısıl gücü (IsıElektrik enerjisi) * Hidroelektrik santrali (Yerçekimi potansiyel enerjisiElektrik enerjisi) * Elektrik üreteci (Kinetik enerji veya Mekanik işElektrik enerjisi) * Yakıt hücreleri (Kimyasal enerjiElektrik enerjisi) * Pil (Kimyasal enerjiElektrik enerjisi) * Ateş (Kimyasal enerji → Isı ve ışık) * Lamba (Elektrik enerjisi → Isı ve ışık) * Mikrofon (Ses enerjisi → Elektrik enerjisi) * Dalga enerjisi (Mekanik enerji → Elektrik enerjisi) * Rüzgar gücü (Rüzgar enerjisiElektrik enerjisi veya Mekanik enerji) * Piezoelektrik sensör (Germe → Elektrik enerjisi) * Yarı akustik gitar (Ses → Elektrik enerjisi) * Sürtünme kuvveti (Kinetik enerjiIsı) * Isıtıcı (örneğin klima) (Elektrik enerjisiIsı) ==Ayrıca bakınız== * Kaos kuramı * Kütlenin korunumu yasası * Termodinamik kanunları * Noether teoremi * Belirsizlik ilkesi

Kaynaklar

Vikipedi

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Enerji Dönüşümü ilgili konular

 • Alüminyum atıklar

  Kullanılmış alüminyum kaplar ve ve folyolar, geri dönüşüm yoluyla yeni malzemelerin üretiminde kullanılabilir. Üstelik alüminyum geri dön
 • Fourier Dönüşümü

  Fourier dönüşümü, sürekli ve ayrık olarak ikiye ayrılabilir. İki dönüşüm de bir nesneyi ortogonal iki uzay arasında eşler.
 • Çuvaş Türkçesi

  Çuvaş Türkçesi, Çuvaşistan bölgesinde Çuvaşlar tarafından konşulan Türk lehçesidir. Türkçenin iki ana lehçesinden biridir yakutça ve
 • Legendre Dönüşümü

  Legendre dönüşümü, bir fonksiyonu başka değişkenlerle ifade etmenin bir yoludur. Örnek olarak bir f(x) fonksiyonunun Legendre dönüşümü i
 • Radon dönüşümü

  Radon dönüşümü, Avusturyalı matematikçi Johann Radonn tarafından bulunmuş bir matematiksel dönüşümdür. Ters Radon dönüşümü, bilgisa
 • Fraksiyonel fourier dönüşümü

  Matematikte, harmonik analiz alanında, kesirli Fourier dönüşümü (FRFT) Fourier dönüşümüne genelleştirilecek doğrusal dönüşümlerin bir
 • Binom dönüşümü

  binom dönüşümü bir dizinin ileri farklarını hesaplamaya yarayan bir dizi dönüşümüdür. Kavram, binom dönüşümünün Euler dizisine uygu