Enes bin Malik (Arapça: أنس بن مالك), Sahabi. (612-709) Uzun künyesi ile Ebu Hamza Enes bin Malik bin Nadr el-Ensari.

Enes

Enes ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Enes bin Malik

enes

(Arapça) Erkek ismi 1. İnsan. 2. Enes b. Malik (Basra 709). Rasûlullah (s.a.s)'den çok hadis nakleden sahabelerdendir. Hicretten sonra annesi onu, 10 yaşındayken Rasûlullah (s.a.s)'ın hizmetine vermiştir. Rasûlullah (s.a.s)'ın vefatına kadar yanında kalmıştır. 97-107 yaşına kadar yaşadığı rivayet edi

Yanıtlar