Enlem ve boylamların özellikleri konusunda yardımcı olabilir misiniz lütfen ?...

İlgili Konu Başlıkları Tümü

Fındık

Fındık, huşgiller (Betulaceae) familyasından Corylus cinsini oluşturan çalı ve ağaç türlerinin ortak adı. Kuzey yarımkürenin ılıman bölgelerinde yetişen, çalımsı veya alçak boylu, tek evcikli, erkek ve dişi çiçek ayrı ağaçta, ayrı yerlerde olan bitkiler. Fındığın ...

Batlamyus

Geç İskenderiye Dönemi'nde yaşamış (M.S. II. yüzyılın birinci yarısı) ünlü bilim adamlarından birisi de Batlamyus'tur. Hayatı hakkında hemen hemen hiç bir bilgiye sahip değiliz. Müslüman astronomlar 78 yaşına kadar yaşadığını söylerler. Belki Yunan asıllı bir ...

Şemseddin Dimaşki

Şemseddin Dimaşki kozmoloji alimi. İsmi, Muhammed bin İbrahim bin Ebi Talip el-Ensari es-Sufi ed-Dımaşki'dir. Künyesi Ebu Abdullah, lakabı Şemseddin'dir. Muhtemelen 1256 senesinde Şam'da doğdu. Hayatının büyük kısmını Şam'da geçirdi. Şam yakınlarındaki Rebva köyünde ...

Meetro

Meetro, bölgesel bazlı hizmetlere dayalı, çoklu iletişim ağlarını kullanan bir mesajlaşma yazılımıdır. AOL Instant Messenger, Yahoo Messenger, MSN Messenger ve ICQ ağları ile uyumludur. Meetro`nun temel özelliği, tüm bu iletişim ağlarını tek bir program içerisinde ...

Modern Türk Haritacılığı

Modern Türk Haritacılığının başlaması ise 1895 yılında Türk subayları ve Fransız harita uzmanları ile oluşan bu Taksim-i Arazi (Jeodezi) komisyonu baz ve nirengi esaslarına dayalı modern anlamda bir harita yapımına başlamak üzere teşkilatlanmaları nedeniyle 1895 yılı hesaba ...

Karmaşık Düzlem

Matematikte karmaşık düzlem, gerçel eksen ve ona dik olan sanal eksen tarafından oluşturulmuş, karmaşık sayıların geometrik bir gösterimidir. Karmaşık sayının gerçel kısmının x-ekseni boyuncaki yer değiştirmeyle, sanal kısmının ise y-eksenindeki yer değiştirmeyle temsil ...

Librasyon

Astronomi'de librasyon veya sallantı, çeşitli gök cisimlerinin, yörüngesel özellikleri sebebiyle bir başka gökcisminden bakan gözlemciye "sallanıyormuş" gibi görünmeleri sağlayan mekanik fenomenidir. Dünya'dan Ay'ın hep aynı yüzü görünse de, librasyon sayesinde görünen ...

Tarihte Coğrafyaya Katkısı Olan Türk, Müslüman Ve Yabancı Bilim Adamları

arkadaşlar geçmişte coğrafya ya katkısı olan bilim adamlarının isimlerini, hayatlarını ve eserlerini yazarmısınız