Entalpi

Kısaca: Entalpi Alm. Enthalpie, Fr. Enthalpie, İng. Enthalpy. Sabit basınçta meydana gelen birçok işlemde hem enerjiyi hem de işlem esnasındaki maksimum işi göz önüne alan bir termodinamik fonksiyon. Kimyasal reaksiyonların çoğu sabit baskıda yürür. Hacim değiştiğinde dış baskıya karşı bir iş yapılmış olur. Böyle bir reaksiyonda iç enerji değişmesinde bu iş ile serbest hale geçen veya alınan enerji birbirinden ayrı göz önüne alınır. Bu sebeple sabit basınç altın ...devamı ☟

Entalpi Alm. Enthalpie, Fr. Enthalpie, İng. Enthalpy. Sabit basınçta meydana gelen birçok işlemde hem enerjiyi hem de işlem esnasındaki maksimum işi göz önüne alan bir termodinamik fonksiyon. Kimyasal reaksiyonların çoğu sabit baskıda yürür. Hacim değiştiğinde dış baskıya karşı bir iş yapılmış olur. Böyle bir reaksiyonda iç enerji değişmesinde bu iş ile serbest hale geçen veya alınan enerji birbirinden ayrı göz önüne alınır. Bu sebeple sabit basınç altında yürüyen bir kimyasal reaksiyonda hal değişmelerini göstermek için bir hal fonksiyonu kullanılmıştır. Bu da “entalpi”dir.

DH = E + PV

denklemi ile belirtilir. Burada H entalpi, E iç enerji, P basınç, V de hacimdir. İç enerjide olduğu gibi bir sistemin mutlak entalpisini de tayin etmek imkansızdır. İç enerji, basınç ve hacim, hale bağlı miktarlar olduğundan entalpi de geçilen yollar ne olursa olsun sadece ilk ve son hallere bağlıdır. Bu sebeple miktar, iki halin farkı şeklinde ifade edilir ve:

DH = DE + P. DV (Sabit basınçta)

yazılır. Böylece entalpi değişmesi (H2- H1), dönüşüm sırasında sistemdeki iç enerji değişmesiyle, dışla alınıp verilen mekanik işin toplamı olur.

Kaynak: Rehber Ansiklopedisi

Entalpi

Enthalpy

Entalpi

Türkçe Entalpi kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. enthalpy, sum of the internal heat in a system plus the product of the system's volume and external pressure (Thermodynamics)

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Kimyasal reaksiyon
1 yıl önce

ısısı aynı zamanda (entalpi) olarak bilinen (termodinamik) nitelikteki değişimi, yani tepkime sonucunda oluşan ürünlerin entalpisiyle tepkimeye girenlerin...

Kimyasal tepkime, Kinetik enerji, İyon, Atom, Molekül, Potansiyel enerji, Derişim, Entalpi, Katalizör, Sıcaklık, Mol
Durum fonksiyonu
1 yıl önce

Bir hal fonksiyonu sistemin denge halini açıklar. Örneğin; iç enerji, entalpi, entropi hal değerleridir çünkü termodinamik sistemlerde değerlenebilir...

Joule-Thomson etkisi
1 yıl önce

etkisi, her ne kadar ideal gazlarda olmasa da gerçek gazlarda gazın sabit entalpi (bu gazın ısı transferi yapmadığını gösterir) ve sıcaklık değişimi ile...

Joule-Thomson etkisi, Entalpi, Fizik, Hacim, Taslak, Termodinamik, İdeal gaz, Sıcaklık değişimi
Kimyasal enerji
1 yıl önce

kabul edilir. Tepkime esnasında eğer hacim değişirse (örneğin gaz uçarsa) entalpiyi (H) elde etmek için, atmosfer tarafından yapılan işin miktarına bir düzeltme...

Kimyasal reaktiflik
1 yıl önce

tepkimeleri kimyasal reaktifliğin anlaşılmasında önem teşkil ederken, entropi, entalpi ve Gibbs serbest enerjisi gibi kavramlar bir kimyasal reaksiyonun gerçekleşme...

Kalsiyum karbonat
1 yıl önce

840 °C'ye kadar ısınan kalsiyum karbonat, karbon dioksit açığa çıkarır ve entalpi 178 kJ/mol enerjisiyle kalsiyum oksit ve karbon dioksit oluşur: CaCO3 →...

Cemil Özeren
4 yıl önce

üniversite eğitimini İzmir'de tamamlamıştır. Üniversite yıllarında kurdukları ''Entalpi'' isimli müzik grubunda solist ve basçı olarak yer almış; Bir Damla Kan...

Süblimleşme
1 yıl önce

absorbe eder. Süblimleşme entalpisi, füzyon entalpisi ve buharlaşma entalpisinin toplamı olarak hesaplanabilir. Karbondioksit Katı karbondioksit -78,5 °C'de...

Süblimleşme, Basınç, Gaz, Kafur, Kimya, Naftalin, Sıvı, Taslak, İyot