Entalpi Alm. Enthalpie, Fr. Enthalpie, İng. Enthalpy. Sabit basınçta meydana gelen birçok işlemde hem enerjiyi hem de işlem esnasındaki maksimum işi göz önüne alan bir termodinamik fonksiyon. Kimyasal reaksiyonların çoğu sabit baskıda yürür. Hacim değiştiğinde dış baskıya karşı bir iş yapılmış olur. Böyle bir reaksiyonda iç enerji değişmesinde bu iş ile serbest hale geçen veya alınan enerji birbirinden ayrı göz önüne alınır. Bu sebeple sabit basınç altın

Entalpi

Entalpi Alm. Enthalpie, Fr. Enthalpie, İng. Enthalpy. Sabit basınçta meydana gelen birçok işlemde hem enerjiyi hem de işlem esnasındaki maksimum işi göz önüne alan bir termodinamik fonksiyon. Kimyasal reaksiyonların çoğu sabit baskıda yürür. Hacim değiştiğinde dış baskıya karşı bir iş yapılmış olur. Böyle bir reaksiyonda iç enerji değişmesinde bu iş ile serbest hale geçen veya alınan enerji birbirinden ayrı göz önüne alınır. Bu sebeple sabit basınç altında yürüyen bir kimyasal reaksiyonda hal değişmelerini göstermek için bir hal fonksiyonu kullanılmıştır. Bu da “entalpi”dir.

DH = E + PV

denklemi ile belirtilir. Burada H entalpi, E iç enerji, P basınç, V de hacimdir. İç enerjide olduğu gibi bir sistemin mutlak entalpisini de tayin etmek imkansızdır. İç enerji, basınç ve hacim, hale bağlı miktarlar olduğundan entalpi de geçilen yollar ne olursa olsun sadece ilk ve son hallere bağlıdır. Bu sebeple miktar, iki halin farkı şeklinde ifade edilir ve:

DH = DE + P. DV (Sabit basınçta)

yazılır. Böylece entalpi değişmesi (H2- H1), dönüşüm sırasında sistemdeki iç enerji değişmesiyle, dışla alınıp verilen mekanik işin toplamı olur.

Kaynak: Rehber Ansiklopedisi

Entalpi

Enthalpy

Entalpi

Türkçe Entalpi kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. enthalpy, sum of the internal heat in a system plus the product of the system's volume and external pressure (Thermodynamics)

Yanıtlar