Entegrasyon

entegrasyon

Türkçe entegrasyon kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. integration, merging, joining; unification into a whole; abolition of segregation, act of bringing people together as equals regardless of race or religion

entegrasyon

bütünleşme, integrasyon.
bilinen bir diferansiyelin denklemini çözme işlemi.

entegrasyon

Türkçe entegrasyon kelimesinin Fransızca karşılığı.
intégration [la]

entegrasyon

1 . Bütünleşme.
2 . Uyum.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Ekonomik Entegrasyon
2 yıl önce

uluslararası birleşme ya da diğer ifadesiyle uluslararası ekonomik entegrasyonların tanımı entegrasyon kavramı çerçevesinde yapılabilir. Ekonomik birleşme, birleşmeye...

Bölgesel entegrasyon
2 yıl önce

Bölgesel entegrasyon komşu ülkelerin ortak kurallar çerçevesinde bir araya gelmesidir. II. Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa Birliği'nin başarısıyla diğer...

Bölgesel entegrasyon, í–ksüz maddeler (Ekim 2006), Avrupa Birliği, Bağlantı tanıtmak, Politika, Siyaset, Taslak, İkinci Dünya Savaşı
Mercosur
2 yıl önce

Güney Amerika Ortak Pazarı'na verilen kısaltma isimdir. Latin Amerikan entegrasyon çabalarının en başarılılarından biri olarak ortaya çıkmıştır. Şu an geldiği...

MERCOSUR, AB, Arjantin, Brezilya, Güney Amerika, NAFTA, Paraguay, Portekizce, Uruguay, Venezuela, İngilizce
Pax Europeana
5 yıl önce

Konseyi. Soğuk Savaş'ın ardından birçok Orta ve Doğu Avrupa ülkesi bu entegrasyon işlemine üye oldu ya da üye olmayı denedi. Pax Americana Pax Britannica...

Pax Europeana, Avrupa, Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi, II. Dünya Savaşı, Latince, Macaristan, NATO, OSCE, Pax Americana, Pax Britannica
Gana pasaportu
5 yıl önce

belgedir. Gana vatandaşlık yasaları uyarınca Gana Dışişleri ve Bölgesel Entegrasyon Bakanlığı tarafından özel olarak düzenlenmiştir. Gana pasaportu koyu...

Spaak Raporu
5 yıl önce

sektörden sektöre entegrasyonunun zor olacağını; bu nedenle ticaret sınırlarını kademe kademe kaldırarak ekonominin yatay entegrasyonunun devamlı olacağını...