ENTEL (türkçe) anlamı
1. laf üreten
aydın olmaya kalkışan.
ENTEL (türkçe) anlamı
2. 1 . Entelektüel olmaya özenen ancak bunun için gerekli olan niteliği kazanmamış (kimse).
3. 2 . isim
4. mecazSahte aydın.
ENTEL (türkçe) ingilizcesi
1. [Entel]n. intellectual
2. highly intelligent person
3. person engaged in intellectual pursuits
4. academic
ENTEL (türkçe) fransızcası
1. intellectuel/le
ENTEL (türkçe) almancası
1. n. Intelligenzler
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Bursa

Bursa Osmanlı Devletinin bir ara başkentliğini yapan, evliyalar diyarı, tarihî abideler şehri, tabiî güzellikleri ve binlerce senedir bilinen şifalı kaplıcaları ile dünyaca isim yapan il.

Avcılar

Avcılar İlçesi doğusunda Küçükçekmece gölü ve Küçükçekmece İlçesi, batısında Yakuplu ve Esenyurt beldeleri, kuzeyinde Bahçeşehir beldesi ve yine Küçükçekmece İlçesi; güneyinde ise Marmara denizi ile çevrelenmiş ve yaklaşık 3.600 hektar yani 36 milyon m2'lik bir ...

Sokrates

Sokrates M.Ö. 469-399 yılları arasında yaşamış olan ünlü Yunanlı düşünür, filozof. Pla­to]'un hocası olan Sokrates, görüşleri, tar­tışmaları yeni iktidarın temsilcileri tarafın­dan beğenilmediği için, yeni tanrılar icad ettiği, görüş ve tartışmalarıyla, ...

Post Modernizm çeşitleri

Sanatsal, kültürel, toplumsal felsefi post modernizmlerden söz etmek doğru ve mümkün olsa da, tüm bunların son çözümlemede iki ayrı postmodernizme indir­genebilmesini n sonucu olan postmodernizm sınıflamasıv