Enterkalasyon

Enterkalasyon, bazı takvim yıllarına fazladan bir gün, hafta veya ay ekleyerek, takvimin mevsimler ve ayın dönemlerini izlemesini sağlamaktır. Ay-gün takvimleri (İng. ''lunisolar calenders'') hem gün ve ayların eklenmesini gerektirebilir.

Enterkalasyon, bazı takvim yıllarına fazladan bir gün, hafta veya ay ekleyerek, takvimin mevsimler ve ayın dönemlerini izlemesini sağlamaktır. Ay-gün takvimleri (İng. lunisolar calenders) hem gün ve ayların eklenmesini gerektirebilir. Sözcük, Latince inter ("arasına") ve calare ("resmen ilan etmek")'den gelir, takvime bir gün vb. eklenme ilanına değinmek için kullanılmıştır. Bu anlam sonra genelleşmiş, bir dizinin elemanlarından ikisi arasına bir ekleme yapmak anlamında da kullanılmaya başlamıştır, örneğin DNA enterkalasyonu, jeolojik katman enterkalasyonu gibi. Güneş yılındaki gün sayısı (yaklaşık 365,24) tam sayı değildir, ama bir takvim yılındaki gün sayısı tam olmak zorundadır. Bu ikisini uzlaştırmanın tek yolu takvim yılındaki gün sayısını değişken yapmaktır. Güneş takvimlerinde bunun yöntemi, 365 günlük olan normal yıla yaklaşık her dört yılda bir bir ek gün (artık gün) eklemektir. Böylece bir artık yıl 366 gün sürer. Firavun Ptoleme III tarafından ilan edilen Kanopus Fermanı ilk defa güneş takviminde ekli gün sistemini uygulamaya koymuştur. Jülyen Takvimi ve onun geliştirilmiş hali olan Gregoryen Takvimi'de, enterkalasyon, ekli yıllarda şubat ayına bir gün eklenerek yapılır. 100'e bölünebilen yıllar, ama 400'e bölünebilenler değil, bu kuralın istisnasıdır, hata oranını azaltmak için. Örneğin 2000 bir ekli yıldı, ama 1700, 1800 ve 1900 değildiler. Güneş yılı tam sayıda ay ayına (kameri aya) sahip değildir (yaklaşık 12,37 ay dönmesine karşılık gelir). Dolayısıyla bir ay-gün takvimindeki ay sayısı değişken zorundadır. Genelde 12 ay vardır ama her iki veya üç yılda bir 13. ay eklenir (buna ekli ay denir, Batı literatüründe enterkaler veya embolizmik ay denir). Çin, İbrani ve Hindu takvimlerinde bu yugulama vardır. İslam takvimi de kameri aya dayalıdır ama takvime ay eklenmesi (Tevbe suresinde) yasaklanmıştır. ISO 8601, 52 haftalık bir yıl için spesifikasyon içerir. 53 perşembesi olan bir yılın 53 haftası olduğu kabul edilir, bu tanıma göre 53. haftanın enterkaler olduğu söylenebilir. Bir yılın enterkalasyonlu olup olmadığı hesaplanabilir (Jülyen, Gregoryen ve İbrani takvimlerinde) veya gözlemle belirlenebilir (İran takvimi). Uluslararası Dünya Dönme ve Referans Sistemleri Servisi yılda en fazla iki kere takvime saniye ekleyebilir veya çıkarabilir. Bu saniyeler enterkaler olarak bazen tarif edilse de, teknik olarak enterkaler terimi 24 saatlik zaman periyodu için geçerlidir. Ayrıca bakınız * Bahai takvimi ve Ayyam-i-Ha * Çin takvimi * Koptik takvimi * Mısır takvimi * İbrani takvimi * Hindu takvimi * İslam'da enterkalasyon yasağı * Iran takvimi * Tai ay takvimi * Bengali takvimi * Etiyopya takvimi Interkalacija

Kaynaklar

Vikipedi

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Enterkalasyon ilgili konular

 • Akridin

  Akridin, C13H9N, heterosiklik bir organik bileşiktir. Akridin terimi ayrıca, C13N üçlü halkasını içeren bileşiklere değinmek için kullanı
 • Istiflenme

  Kimyada istiflenme, genelde aromatik olan moleküllerin atomlar arası etkileşerek deste şeklinde üst üstüste gelmesidir. İstiflenmiş bir siste
 • Enterkalasyon

  Enterkalasyon, bazı takvim yıllarına fazladan bir gün, hafta veya ay ekleyerek, takvimin mevsimler ve ayın dönemlerini izlemesini sağlamaktır.
 • Enterkalasyon (anlam ayrımı)

  Enterkalasyon aşağıdaki anlamları taşıyabilir:
 • Enterkalasyon (kimya)

  enterkalasyon bir molekül (veya grubun) iki molekül (veya grubun) arasına tersinir şekilde girmesidir. DNA enterkalasyonu ve grafit enterkalasyonu
 • Doksorubisin

  Doksorubisin ya da hidroksidaunorubisin (ticarî adıyla ''Adriamisin'') kanser kemoterapisinde kullanılan bir ilaçtır. Bir antrasiklin türevi ant
 • Benzo(a)piren

  Benzo[''a'']piren, C20H12, beş halkalı bir polisiklik aromatik hidrokarbondur. Mutajenik ve yüksek derecede etkili bir kanserojendir. Benzopirenler
 • Kafes bileşik

  Kafes bileşikleri (klatrat bileşikler veya sadece klatratlar), kafes (latis) bir yapı oluşturan bir tip molekülü ve onun içine hapsolmuş başk