Enterobacteriaceae

Kısaca: Enterobacteriaceae, Salmonella ve Escherichia coli gibi ünlü hastalık etkenlerini de içeren büyük bir bakteri ailesidir. Genetik araştırmalar, bu aileyi, Proteobacteria şubesine koyar. ...devamı ☟

Enterobacteriaceae
Enterobacteriaceae

{{Taksokutu | renk = lightgrey | ad = ``Enterobacteriaceae`` | resim = EscherichiaColi NIAID.jpg | image_width = 240px | resim_bilgi =``Escherichia coli`` | alem = Bacteria | şube = Proteobacteria | sınıf = Gamma Proteobacteria | takım = Enterobacteriales | familya = Enterobacteriaceae | familia_authority = Rahn, 1937 }} Enterobacteriaceae, Salmonella ve Escherichia coli gibi ünlü hastalık etkenlerini de içeren büyük bir bakteri ailesidir. Genetik araştırmalar, bu aileyi, Proteobacteria şubesine koyar. Enterobacteriales takımının içinde yer alan tek familyadır.

Bu familyanın içinde enfeksiyon hastalıklarına yol açan zararlı cinslere rastlandığı gibi gıda ve ilaç endüstrilerinde kullanılan yararlı cinsler de vardır. Bazı cinsler organik maddelerin doğada çürümesine yardım eder, bir çoğu ise insan ve diğer hayvanların normal bağırsak florasını oluştururlar.

Tanım

Enterobakterileri tanimlamak için klasik olarak belirlenmiş yedi kıstas vardır. Ancak yeni taksonomi yöntemleri (ribozomal RNA dizinlerinin karşılaştırılması) ile bakteri sınıfları yeniden düzenlenmiş, bunun sonucu bazı cinsler bu kıstaslara artık uymamaktadır:

 • Gram-negatif özellikli, spor oluşturmayan, çomak şekilli (basil) bakteriler (genelde boyları 1-5 μm civarındadır).
 • Kolay kültürlenme (özel gereksinimlerinin olmaması)
 • Oksidaz negatif (Pleisomonas hariç) ve genelde katalaz positif (``Shigella dysenteriae`` haricinde).
 • Nitrat redüktaz pozitif (nitratı nitrite indirgeyebilme).
 • Seçmeli anaerob (oksijen varlığında da, yokluğunda da büyüyebilme).
 • Glikoz fermantasyonu yapabilme (gaz üretimi olabilir de, olmayabilir de).
 • Çoğu bütün hücre yüzeyine yayılmış flagellaya sahip olmaları sonucu hareketlidirler, birkaç cins ise hareketsizdir. Bu genellemenin bir istisnası ``Pleisomonas`` `tır, bu cinsteki türlerin kutupsal flagellası vardır.


Bu familyayı oluşturan cins ve türleri ayırdetmek için tanımlanmış ayrıntılı kıstaslar vardır, örneğin çeşitli şekerlerin fermente edilebilmesi, kükürtlü bileşiklerin üretilebilmesi, bazı metabolik enzimlerin varlığı (β-galaktosidaz, deaminazlar, dekarboksilazlar, gibi), yapabildiği fermantasyon tipi (karışık asit veya 2,3 bütandiol fermantasyonu) gibi. Bu kıstaslarla bilinmeyen bir bakteri türü belli gruplara yerleştirilerek tam kimliği kesinleştirilebilir. Ancak bu grupları oluşturan türler filojenetik anlamda birbirlerine yakın olmayabilirler, çünkü kullanılan kıstaslar klasik bilimsel sınıflandırmada olduğu gibi, sadece fenotipe dayalıdır.

Ekoloji

Habitatları

Çok yaygındırlar, bazıları sadece doğada, özellikle nemli ortamlarda bulunurlar. Bu cinslerin çoğu hastalık etmeni türler içerir, bunların neden olduğu hastalıkların ciddiyeti bir suştan öbürüne çok farkedebilir. Bazıları bitki hastalıklarına neden olur, bazıları ise hayvan hastalıklarına.

Bu bakteriler pek çok ekosistemde bulunabilir:
 • Bazı türler sadece çürümekte olan organik maddeler üzerinde büyürler (saprotroflar). Bunlar nemli ortamlarda, özellikle toprakta, bitkilerin üzerinde, gıda maddelerinde bulunurlar.
 • Bazıları bitkilerde hastalık yaparlar: ``Erwinia``, ``Pantoea`` gibi.
 • Türlerin büyük bir çoğunluğu kommensaldirler, insan ve diğer hayvanların bağırsaklarından izole edilebilirler, enterobakter ismi de burdan kaynaklanır.
Genelde bir konak hayvanda da doğada da aynı derecede çoğalmakla beraber bazı türler bir ortama daha iyi adapte olmuş olabilirler.

Kommensal enterik bakteriler

Genelde insan ve hayvanların bağırsaklarında yaşarlar. Ancak, buna ilaveten derinin nemli bölgelerinde, burun boşluğunda ve kadın üreme kanalında da geçici olarak bulunabilirler.

Enterik bakteriler bağırsak florasının önemli bir bölümünü oluştururlar. Kolon içinde (çekum ile rektum arasında) sayıları çok yüksektir, gıda artıklarının yıkımına ve bağırsak gazlarının oluşumuna katkıda bulunurlar.

Bağırsaklardaki Enterik bakterilerin arasında ``Escherichia coli`` türü başta gelir. Aerobik bakterilerin %80`nini oluşturur, dışkıdaki miktarı 108``E. coli`` /gram`dır. Daha düşük sayıda olan diğer türler arasında ``Proteus`` ve ``Klebsiella``, daha değişken olarak da ``Citrobacter``, ``Hafnia``, ``Providencia``, ``Enterobacter`` cinsleri sayılabilir.

Hastalık etmeni enterobakteriler

Hastalık yapan enterobakteriler, zorunlu patojenler ve fırsatçı patojenler olarak iki gruba ayrılabilir.

Zorunlu patojenler

Organizmanın içinde bunların varlığı, sayıları ne kadar olursa olsun anormal sayılır ve genelde bir enfeksiyona yol açarlar. Pislenmiş gıdalarla vücuda giren bu bakteriler bağırsak mukozasına bağlanıp sonra da bağırsak duvarını ötesine geçerek bağırsak sorunlarına yol açarlar. Genelde ağır ishal vakaları olarak kendilerini belli ederler.

Bu gruptaki bazı türler:Fırsatçı patojenler

Fırsatçı patojenler sağlıklı bir konağı hasta edecek bir özellikleri yoktur. Bağışıklık yetersizliği olan bir konakta ise enfeksiyona yol açarlar. Septisemi, solunum yolu, idrar yolu veya abdominal enfeksiyonlara neden olabilirler.

Bunlar bağırsağın normal florasını oluşturabilirler. Örneğin ``Escherichia coli`` (özellikle kadınlarda), örneğin kronik kabızlık durumunda, idrar yolu enfeksiyonuna yol açabilir. ``Klebsiella pneumonia`` da bazen solunum yolu enfeksiyonuna yol açabilir.

Saprofit enterobakteriler

Saprofit enterobakteriler toprakta, suda bitkilerde ve genelde tüm nemli ortamlarda bulunurlar. Organik maddelerin çürümesine yardım ederler. Bunlarına arasında ``Proteus`` türleri (hem saprofit hem kommensal olarak yaşarlar), ``Providencia``, ``Enterobacter``, ``Serratia``, ``Hafnia`` sayılabilir.

Cinslerin listesi

|   |   |}

Kaynakça

 • {{kaynak wiki
|dil=İngilizce }}
 • {{kaynak wiki
|dil=Fransızca }}

LinklerKaynaklar

Vikipedi

Enterobacteriaceae

Fransızca Enterobacteriaceae kelimesinin İngilizce karşılığı.
(f) n. enterobacteriaceae

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Shigella dysenteriae
3 yıl önce

Shigella dysenteriae, enterobakteriler (Enterobacteriaceae) familyasına ait, dizanteriye sebep olan bir bakteri türü. Çubuk şeklinde, gram negatif bir...

Shigella dysenteriae, Antibiyotik, Bacteria, Bakteri, Bilimsel sınıflandırma, Binominal nomenklatür, Dizanteri, Enterobacteriaceae, Enterobacteriales, Enterobakteriler, Familya
Klebsiella pneumoniae
3 yıl önce

trimetoprim-sulfametoksazoldür. Karbapeneme dirençli Enterobacteriaceae (CRE) veya karbapenemaz üreten Enterobacteriaceae ile enflamasyon sağlık alanında önemli bir...

Proteus (anlam ayrımı)
6 yıl önce

Yunan mitolojisinde bir deniz tanrısı. Proteus, bir bakteri cinsi (enterobacteriaceae) Proteus anguinus, Mağara semenderi olarak da bilinen bir amfibyum...

Sitokrom c oksidaz
3 yıl önce

oksidaz tesitinde tetrametil p_fenilandiamin ayıraç olarak kullanılır. Enterobacteriaceae familyasından Yersinia ruckeri Sitoktom oksidaz (-) Yine aynı familyadan...

Sitokrom c oksidaz, Biyokimya, Enzim, Hücre biyolojisi, Mitokondri, Oksijen, Protein, Reaksiyon, Taslak, Elektron taşıma zinciri, Transmembran
Yersinia pestis
6 yıl önce

Yersinia pestis, Enterobacteriaceae ailesine mensup bir Gram negatif bakteri türüdür.[1] Veba hastılığının üç türüne de (bubonik, pnömonik, septisemik)...

Yersinia pestis, 1894, 1967, ABD, Antibiyotik, Antijen, Antikor, Aşı, Bakteri, Bakteriyolog, Bilimsel sınıflandırma
Fermantasyon
3 yıl önce

sahip olan Lactobacillus, Leuconostoc ve Microbacterium türleri, Enterobacteriaceae familyasından bakteriler (örneğin Escherichia coli, Salmonella, Shigella...

Fermantasyon, ATP, Amino asit, Anaerobik, Aseton, Bira, Clostridium, Danimarka, E. coli, Enterobacteriaceae, Escherichia coli
Proteobakteriler
6 yıl önce

Burkholderia cinsindeki türlerdir. Gammaproteobakteriler arasında, Enterobacteriaceae, Vibrionaceae ve Pseudomonadaceae gibi tıbben ve bilimsel olarak önemli...

Proteobacteria, Taksokutu, Acetobacter, Amonyak, Anaerobik, Bakteri, Bartonella henselae, Bilimsel sınıflandırma, Caulobacteraceae, Enterobacteriaceae, Escherichia
Enterobacter
3 yıl önce

negatif, fakültatif anaerobik, çubuk şeklinde, spor oluşturmayan, Enterobacteriaceae familyasına ait bakteri cinsidir. Enterobacterales takımının tip özelliklerini...

*``Escherichia``, örn. ``Escherichia coli`` madde=Enterobacteriaceae tarih=04.10.2006 url=http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Enterobacteriaceae&oldid=79495905madde=Enterobacteriaceae tarih=16.09.2006 url=http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Enterobacteriaceae&oldid=10119728