Enver Sedat

Muhammed Enver Sedat (25 Aralık 1918 – 6 Ekim 1981), Mısır'ın üçüncü cumhurbaşkanıdır.

Enver Sedat

Enver Sedat
Enver Sedat
Muhammed Enver Sedat (25 Aralık 1918 - 6 Ekim 1981) 1970 - 1981 yılları arasında Mısır Devlet Başkanlığı yapmış olan politikacı ve devlet adamı.

Mısır Kralı Faruk'a karşı 1952 yılında yapılan darbeye katılarak siyaset alanında kendini tanıttı. 1960-1969 yılları arasında meclis başkanlığı yaptıktan sonra 1970 de başkan Cemal Abdül Nasır'ın ölümü üzerine 5 Kasım'da onun yerine geçti. 1970 yılında meydana gelen Arap-İsrail Savaşından sonra 1979'da Sovyetler Birliği ile ilişkileri kesti ve İsrail'e yanaşarak, İsrail ile 1979 yılında Washington Anlaşmasını imzaladı. 1981 yılında Mısır'ın bağımsızlığının kutlandığı törende yapılan resmi geçit sırasında saldırıya uğrayarak öldürüldü.

Muhammed Enver Sedat

Mısırlı subay ve devlet adamı. 25 Aralık 1918’de El-Minufiye şehrinin Ebu’l-Kum köyünde doğdu. İlk ve orta tahsilini tamamladıktan sonra askeri okula girdi. 1938’de Askeri Akademiyi bitirdi. Mısır’da İngiliz hakimiyetine son vermek için Almanların desteği ile düzenlenen çeşitli komplolara katıldı. İngilizler tarafından tutuklandı ise de çok geçmeden hapisten kaçtı. İngiliz hakimiyetine ve krallık yönetimine son vermek için Cemal Nasır tarafından kurulan gizli Hür Subaylar Örgütüne girdi. Örgütün 1952’de yönetime el koymasından sonra, yeni yönetimin sözcülüğünü yaptı. 1956’da Devlet Bakanı, 1957-61 arasında Arap Sosyalist Birliğinin Genel Sekreteri oldu. 1957-1960 arasında Millet Meclisi Başkan Vekilliği; 1960-69 arasında ise Başkanlık yaptı. Cumhurbaşkanı Nasır tarafından 20 Aralık 1969’da Cumhuriyet İkinci Başkanlığına atandı. Nasır’ın 28 Eylül 1970’te ölümü üzerine vekaleten yürüttüğü Cumhurbaşkanlığına 15 Ekimde yapılan plebisitle seçildi.

Enver Sedat, Cumhurbaşkanı seçildikten sonra iç politikada siyasi yapının liberalleştirilmesine, ekonominin çeşitlendirilmesine ve merkeziyetçi uygulamaların gevşetilmesine dayalı politikalar izledi. Bunu sağlayabilmek için yöneticiler arasında büyük değişiklikler yaptı. SSCB ile ilişkilerinin bozulması üzerine, 1972’de Sovyet teknisyen ve danışmanların ülkeyi terk etmelerini istedi. 6 Ekim 1973’te Suriye ile birlikte İsrail’e karşı harb ilan etti. İsrail bu saldırıya karşı koydu ise de, Sedat, harpten nüfuzunu arttırmış olarak çıktı. Bundan faydalanarak barış sağlamak için diplomatik görüşmeler yaptı. 19-20 Kasım 1977’de İsrail’e tarihi bir ziyarette bulundu. Bu durum Arap dünyasında tepki ile karşılandı. 1978’de İsrail Başbakanı Menahem Begin ile birlikte Nobel Barış Ödülünü aldı. Sedat-Begin görüşmeleri 26 Mart 1979’da barış antlaşmasının imzalanmasıyla neticelendi.

Barış antlaşmasının ardından Mısır’da aşırı uçlar, gösteriler düzenlediler.Muhalefete ve aşırı uçlara karşı sert tedbirler alan EnverSedat’ın ağırlaşan ekonomik problemler yüzünden ülke içinde yeri sarsıldı. 1981 Ekiminde Kahire’de düzenlenen Arap-İsrail Savaşının yıldönümünü kutlamak için düzenlenen askeri bir törende saldırıya uğrayarak öldü. Yazmış olduğu El-Bahsu-an-iz-Zat (Kimlik Arayışı)adlı otobiyografisi 1978’de yayınlandı.

Önceki: Cemal Abdül Nasır Mısır Devlet Başkanları Enver Sedat Sonraki: Hüsnü Mübarek

İlgili konuları ara

Yanıtlar