Enverpaşa yazısı

Huruf-u Munfasıla (Aralıklı Harfler) ya da bilinen diğer isimleriyle hatt-ı cedid, Enverpaşa yazısı ya da ordu elifbası, Enver Paşa'nın Türkçenin yazımını kolaylaştırmak üzere Arap alfabesini gözden geçirerek elde ettiği yazı sistemidir. Sistem, Savunma Bakanlığı'nın da katkısıyla uzun süre kullanımda kalmıştır.

Enverpaşa yazısı

Enverpaşa yazısı ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Huruf-u Munfasıla

İlgili konuları ara

Yanıtlar