Epidural Hematom

Kısaca: ``Epidural Hematom`` , oluşan bir kanamanın beyin dokusunun üzerinde yer alan dura mater ile kafatası kemiği arasında birikmesine verilen isimdir. epidural hematom ekstradural hematom olarak da isimlendirilir. Biriken kanın yaratttığı intrakranial basınç artışı (beyin içi basıç artışı) sonucu ölüm gerçekleşebilir. Oluşan hematomlarda değişik yayınlarda değişik rakamlar telafuz edilmekle beraber ortalama %15-20 civarı ölüm oranından bahsedilmektedir. ...devamı ☟

Epidural Hematom`` , oluşan bir kanamanın beyin dokusunun üzerinde yer alan dura mater ile kafatası kemiği arasında birikmesine verilen isimdir. epidural hematom ekstradural hematom olarak da isimlendirilir. Biriken kanın yaratttığı intrakranial basınç artışı (beyin içi basıç artışı) sonucu ölüm gerçekleşebilir. Oluşan hematomlarda değişik yayınlarda değişik rakamlar telafuz edilmekle beraber ortalama %15-20 civarı ölüm oranından bahsedilmektedir.

Sebepleri

Büyük çoğunlukla sebebi travmalardır. Travmalarda özellikle darbe alan temporal kemik (şakak) ve bu kemikde oluşan bir kırık nedeni ile damarlarda yırtılmalar olabilir ve buradan sızan kan birikime yol açabilir. Ayrıca damar yaralanması olmaksızın kemik yapıda oluşan kırıkdan olan kan sızıntısı da büyük ölçüde birikimlere yol açarak aynı sonuçlara yol açabilmektedir. Hadise beynin her bölgesinde görülebileceği gibi en çok temporal (şakak) kısımlarında ve takiben paryetal (yan üst kısımlar) ve occipital (arka bölge)de de rastlanmaktadır. Spontan (kendi kendine olan) epidural hematomlarda rapor edilmiştir. En sık yaralanan damar ise eksternal karotid arterin bir dalı olan arteria meningea mediadır.

Gelişim ve Tanı

Kanamanın oluşması ile ölüm arasındaki süre değişkenlik göstermekle beraber kafatasının kapalı bir kutu olması nedeni ile içeri dolan arterial (atardamar) kanama hızla durumu kötüleştirir. Gelişen bilinç bulanıklığı, kusma, hemiprazi/pleji (felç) gözlenebilen bulgulardır. Venöz (toplardamar) kaynaklı kanamalar daha uzun süren bir gelişim ve klinik periyodu göstermesine karşın arteryal kökenli kanamalarda kısa sürede müdahale olmazsa beyin içi basınç artışına bağlı olarak ölüm kaçınılmaz olur.

Tanıda sıklıkla günümüzde başvuulan yöntem bilgisayarlı beyin tomografisidir (BT). Burada kanama alanı konveks bir beyaz alan şeklinde izlenir. Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG) ise günümüzde halen pahalı ve bu hastalığın acil tanısı için CT` ye nazaran önemsiz bir tetkikdir. Normal çekilen kraniografiler ise ilk tanı anında kemikteki kırığın gözlenmesi ve tetkik ve tedavilerin planlanması açısından önemlidir.

Hastalık çoğunlukla travmaya bağlı olduğu için beraberinde olabilecek diğer hastalıklar (subdural hematom, intraserebral hematom vb) tedavi sonrası takip ve klinikde rol oynamaktadır.

Tedavi

Hematom tesbit edildiğinde büyük oranda tedavisi ameliyat ile boşaltmakdır. Beyin ve Sinir Cerrahisi tarafından uygulanan ameliyatla birlikte kanayan mevcut yapılarda tamir sağlanır. Bazı küçük miktarlarda ve hastada çok fazla etki yaratmayan hematomlarda cerrahi uygulanmayıp seri çekilen BT`ler ile izlem yaparak kanın rezorbsiyonu (emilimi) izlenebilir.

Kanın boşaltımı sonrası hastanın kliniğinde dramatik düzelme izlenebilir. Ancak klinik düzelmenin derecesi pek çok faktöre bağlıdır.

Dış bağlantılarTıpUyarı

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.