Nükte veya epigram, her türlü konuda yazılmış kısa manzumelere verilen addır. Ancak epigramlar daha çok kısa ve özlü eleştiriler için kullanılmıştır.

Epigram

Epigram ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Nükte

Epigram

i. vecize, nükteli söz, taşlama, iğneli söz, epigram, nükte, anıt üzerine kazınmış eski yazıt

Epigram

1. anlamı vecize. nükteli söz. taşlama. iğneli söz. epigram. nükte. anıt üzerine kazınmış eski yazıt.
2. anlamı nükteli şiir/söz.

Epigram

Türkçe Epigram kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. letter, witty or ingenious saying, phrase, proverb
n. epigram, letter, witty or ingenious saying, phrase, proverb
n. epigram

Epigram

Flemenkçe Epigram kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. epigram, letter, witty or ingenious saying, phrase, proverb

Epigram

n. letter, witty or ingenious saying, phrase, proverb
n. epigram, letter, witty or ingenious saying, phrase, proverb
n. epigram

Epigram

Epigram İngilizce anlamı ve tanımı

Epigram anlamları

  1. (noun) An effusion of wit; a bright thought tersely and sharply expressed, whether in verse or prose.
  2. (noun) A short poem treating concisely and pointedly of a single thought or event. The modern epigram is so contrived as to surprise the reader with a witticism or ingenious turn of thought, and is often satirical in character.
  3. (noun) The style of the epigram.

Epigram tanım:

Kelime: ep·i·gram
Söyleniş: 'e-p&-"gram
İşlev: noun
Kökeni: Middle English epigrame, from Latin epigrammat-, epigramma, from Greek, from epigraphein to write on, inscribe, from epi- graphein to write -- more at CARVE
1 : a concise poem dealing pointedly and often satirically with a single thought or event and often ending with an ingenious turn of thought
2 : a terse, sage, or witty and often paradoxical saying
3 : epigrammatic expression
- ep·i·gram·ma·tism /"e-p&-'gra-m&-"ti-z&m/ noun
- ep·i·gram·ma·tist /-'gra-m&-tist/ noun

Epigram ile eşanlamlı (synonym) kelimeler

Quip,

Epigram

İngilizce Epigram kelimesinin İspanyolca karşılığı.
s. epigrama, dicho, proverbio

Epigram

İngilizce Epigram kelimesinin Fransızca karşılığı.
n. épigramme, mot satirique

Epigram

İngilizce Epigram kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Epigramm, Aufschrift, Sinngedicht

Epigram

İngilizce Epigram kelimesinin İtalyanca karşılığı.
s. epigramma

Epigram

İngilizce Epigram kelimesinin Portekizce karşılığı.
s. epigrama, dito, ditado; inscrição feita em pedra ou metal

Epigram

İngilizce Epigram kelimesinin Flemenkçe karşılığı.
zn. puntdicht,gezegde

Epigram

Flemenkçe Epigram kelimesinin Fransızca karşılığı.
(puntig gezegde) épigramme (f); proverbe (m)

Epigram

Türkçe Epigram kelimesinin Fransızca karşılığı.
épigramme [la]

Epigram

Türkçe Epigram kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Epigramm

Yanıtlar