Epitel

Kısaca: Epitel terimi Yunanca epi (üstte, üzerinde) ve theleos (örtü) sözcüklerinden oluşmuştur. Epitel dokuyu oluşturan hücrelere epitel hücreleri denir. Epitel hücreleri, gelişmekte olan embriyonun üç germinatif tabakası olan ekdoderm, endoderm ve mezodermden köken alır. ...devamı ☟

epitel
Epitel

Organ ve vücut yüzeylerini örten hücre tabakası. Epitel terimi Yunanca epi (üstte, üzerinde) ve theleos (örtü) sözcüklerinden oluşmuştur. Epitel dokuyu oluşturan hücrelere epitel hücreleri denir. Epitel hücreleri, gelişmekte olan embriyonun üç germinatif tabakası olan ekdoderm, endoderm ve mezodermden köken alır. Epitel hücrelerinin şekil ve boyutları çeşitlidir. Yüksek prizmatikten kübik epitele ve alçak yassı epitele değişirken bütün ara formları da değişir. Hücre nukleuslarının şekli, kabaca hücre şekline uyar. Kübik hücreler yuvarlak nukleuslara, yassı hücreler düzleşmiş eliptik nukleuslara sahiptirler. Nukleusun uzun ekseni daima hücrenin esas eksenine paraleldir.

Epitel doku, organizmada yaygın bir dağılış gösterir. Vücudun tüm yüzeylerinin içini ve dışını döşer, salgı bezlerinin büyük çoğunluğunu oluşturur.

Ektoderm ve endoderm, epitel özelliktedir ve vücudun epitel kökenli organlarının çoğu da bu tabakadan köken alır. Örneğin, vücudun her tarafını örten derinin epidermisi ve kornea epiteli ektodermden gelişir. Epitelin içeri çöküp (invaginasyon) çoğalmasıyla (proliferasyon) derinin bez yapıları (terbezi, yağbezi, sütbezi) oluşur. Sindirim kanalı, karaciğer, pankreas, mide bezleri ve bağırsak bezleri, embriyoda invaginasyon, proliferasyon ve ilkin bağırsak örtüsünün epitel çıkıntılarının özelleşmesiyle oluşur. Erginlerdeki her bir ekzokrin bez bir iç boşluk veya dış yüzeyle, embriyonik yaşam sırasında oluştuğu dış ve iç yüzey tabakanın epiteline açılan kanallar yoluyla ilişki kurar. Endokrin bezler ise, köken aldıkları yüzey epiteli ile ilişkilerini çoğu zaman kaybederler. Mezodermden köken alan epitelden oluşmuş organlar; böbrek, erkek ve dişi üreme kanallarının örtüsüdür. Periton, pleura, perikart boşluklarının örtüsü, kan ve lenf damarlarının örtüsü de mezoderm kökenlidir. Bu tipik epitellerden kan ve lenf damarlarının örtüsüne endotel(yum), seröz boşlukların (periton, pleura, perikart) örtülerine ise; mezotel(yum) denir.

epitel

Epitelyum.

epitel

Türkçe epitel kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. epithelium, layer of cells lining bodily organs and surfaces (Biology)

epitel

tek ya da çok gözeden oluşan, vücudun bütün dış ve iç yüzeylerini kaplayan doku. bu dokuyla ilgili.

epitel

Türkçe epitel kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Epithel

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

epitel Resimleri

Epitel
3 yıl önce

Epitel terimi Yunanca ἐπί epi (üstte, üzerinde) ve theleos (örtü) sözcüklerinden oluşmuştur. Epitel dokuyu oluşturan hücrelere epitel hücreleri denir...

Epitel, Bağırsak, Bez epiteli, Böbrek, Duyu epiteli, Ekdoderm, Ektoderm, Ekzokrin bez, Embriyo, Endoderm, Endokrin bez
Epitel doku
3 yıl önce

katlı epitel Çok katlı yassı epitel Çok katlı kübik epitel Çok katlı prizmatik epitel Çok katlı değişici epitel Duyu epiteli Kassal epitel Bez epiteli...

Epitel doku, Bazal lamina, Bez epiteli, Doku, Duyu epiteli, Epitel hücreleri, Kassal epitel, Tek katlı kübik epitel, Tek katlı prizmatik epitel, Tek katlı yassı epitel, Yalancı çok katlı epitel
Çok katlı değişici epitel
3 yıl önce

prizmatik epitel, çok katlı silli epitele dönüşebilir. Buna yassı metaplazi denir. Epitel doku Örtü epiteli Tek katlı yassı epitel Tek katlı kübik epitel Tek...

Çok katlı değişici epitel, Bronş, Epitel, Epitel doku, Hücre, Kronik, Memeli, Mesane, Organ, Patoloji, Tek katlı kübik epitel
Bez epiteli
3 yıl önce

Bez epiteli ya da salgı epiteli; salgı çıkaran epitel doku çeşididir. Bez dokusunu oluşturan hücreler kendileri için gerekli çeşitli molekülleri kandan...

Bez epiteli, Duyu epiteli, Dış salgı bezleri, Enerji, Epitel doku, Hücre, Kan, Kassal epitel, Molekül, í–rtü epiteli, İç salgı bezleri
Yalancı çok katlı epitel
3 yıl önce

Epitel doku Örtü epiteli Tek katlı yassı epitel Tek katlı kübik epitel Tek katlı prizmatik epitel Yalancı çok katlı epitel Çok katlı yassı epitel Çok...

Yalancı çok katlı epitel, Apikal, Bazal lamina, Bronş, Epitel doku, Hücre, Mikroorganizma, Mukus, Salgı bezleri, Sil, Tek katlı epitel
Çok katlı yassı epitel
3 yıl önce

katlı yassı epitel Tek katlı kübik epitel Tek katlı prizmatik epitel Yalancı çok katlı epitel Çok katlı yassı epitel Çok katlı kübik epitel Çok katlı prizmatik...

Çok katlı yassı epitel, Anüs, Bazal, Bazal lamina, Doku, Epidermis, Epitel doku, Hücre, Keratin, Kornea, Mikroorganizma
Tek katlı kübik epitel
3 yıl önce

pigmentli epitelinde bulunur. Epitel doku Örtü epiteli Tek katlı yassı epitel Tek katlı kübik epitel Tek katlı prizmatik epitel Yalancı çok katlı epitel Çok...

Tek katlı kübik epitel, Böbrek, Doku, Epitel, Epitel doku, Hücre, Karaciğer, Pankreas, Retina, Salgı, Tek katlı prizmatik epitel
Çok katlı kübik epitel
3 yıl önce

Epitel doku Örtü epiteli Tek katlı yassı epitel Tek katlı kübik epitel Tek katlı prizmatik epitel Yalancı çok katlı epitel Çok katlı yassı epitel Çok...

Çok katlı kübik epitel, Epitel, Epitel doku, Hücre, Tek katlı kübik epitel, Tek katlı prizmatik epitel, Tek katlı yassı epitel, Yalancı çok katlı epitel, Çok katlı değişici epitel, Çok katlı prizmatik epitel, Çok katlı yassı epitel