Epitop

Epitop, antijenik determinant veya antijenik belirleyici, bir antijenin antikora ve B hücrelerine bağlanan kısmıdır. Epitopun bir kısmı majör histokompatibilite kompleksi (MHC) tarafından sunulan peptitlere çevrilip T hücrelerine de bağlanabilir. Bu bağlar nedeniyle epitoplar antijenlerin bağışıklık sistemi tarafından tanınmasını sağlar.

Epitoplar iki gruba ayrılır. Lineer epitoplar, antikorların molekülde bağlanabildiği, molekülün lineer yapısında (proteinde amino asitlerin birbirlerine bağlanma sırası, polisakkaritte monosakkaritlerin birbirlerine bağlanma sırası) birbirlerine komşu olan yapı taşlarından oluşan epitoplardır. Konformasyonel epitoplar ise molekülün lineer yapısında komşuluğu bulunmayıp, üç boyutlu, katlanmış yapısında antikora beraberce bağlanan yapı taşlarından oluşan epitoplardır.

Epitopların konumu ve özellikleri protein microarray, ELISA ve ELISPOT yöntemleriyle ortaya çıkarılabilir.

Kaynak:

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.