Erasisratos (Yunanca: ''Ἐρασίστρατος''; MÖ 304- MÖ 250) Yunanlı bir anatomist ve I. Selevkos Nikator'un kraliyet doktorudur. Herofilosla birlikte, İskenderiye'de anatomik araştırmalarını yaptıkları bir okul kurmuşlardır. Erasistratos, kalbin kapakçıkları ile ilgili yaptığı tanımlamalarla itibar kazanmış ve aynı zamanda kalbin duyguların merkezi olmadığını ama onun yerine bir pompa işlevi gördüğünü saptamıştır. Erasistratos, toplardamarlarla atarmadarların farkını ilk saptayanların arasındadır. O

Erasistratos

Herophilos ile çağdaş olan, ancak anatomik yapıdan çok fizyolojik yapıyla ilgilenen Erasistratos da, sinir sistemi üzerinde çalışmış ve sinirleri içi boş kanallar olarak nitelendirmiştir. Herophilos beyni araştırmış, beyin ve beyinciği birbirinden ayırmıştır. İnsan beyninin kıvrımlarına dikkat çekmiş ve insanın daha zeki olmasıyla bu kıvrımların miktarı arasında bir ilişki bulunduğunu belirlemiştir.

Erasistratos, omurilikten çıkan sinirleri duyu ve hareket sinirleri olarak iki gruba ayırmıştır; bunlardan ön kök sinirlerinin kaslara gittiklerini ve hareketle ilgili olduklarını, duyu sinirlerinin ise duyu organlarına giderek, duyuların sinir merkezine iletilmesi görevini yaptığını belirlemiştir. 19. yüzyılda hayvanlar üzerinde deneyler yapan bilginler bu belirlemenin doğruluğunu göstermişlerdir.

Yanıtlar