İhtiyaçları devlet tarafından karşılanan Onbaşı ve Çavuş rütbesini haiz asker kişilerdir.

Erbaş

İhtiyaçları devlet tarafından karşılanan Onbaşı ve Çavuş rütbesini haiz asker kişilerdir. }

erbaş

gereksinimleri devletçe karşılanan onbaşı ve çavuş rütbesindeki asker.

erbaş

İhtiyaçları devletçe karşılanan onbaşı ve çavuş rütbesindeki asker:
"Silah altında bulunan er ve erbaşlarla, askerî öğrenciler oy kullanamazlar."- Anayasa.

erbaş

Türkçe erbaş kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. noncom, non-commissioned officer, ranker

erbaş

Türkçe erbaş kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Maat

Yanıtlar