Erbil Kalesi

Erbil Kalesi

Erbil Kalesi

Asurlular zamanından kalan Erbil (Arba-İlu) Kalesi, 1190`da Muzafferiddin Kökböri tarafından yenilenmiştir. 1731`de Nadir Şah`ın kuşatması sonunda tahrib olan kale, Osmanlı döneminde 1849 yılında tamir edilmiştir. Bugün sağlam durumdadır.

Yukarı Erbil olarak bilinen kale ve kale içindeki mahalle, köni şeklinde yığma bir tepe üzerinde bulunmaktadır. 15 m. yüksekliğinde surlarla çevrili olan Erbil Kalesi, XIX. yy. da savunmadan çok yerleşme alanı olarak kullanılmıştır. Geniş duvarların üst kısımları geriye doğru daralan asma katlar şeklinde konak, ev, depo gibi yapılar şekline dönüştürülmüştür.

Kalenin, bugün 3 kapısı mevcut olup, modern trafiğe elverişli hale getirilmiştir. Kale içindeki evler yüksek duvarlarla çevrili, dar sokaklarla geçilen birer küçük kale niteliği taşımaktadır. Yığma tepe altında, kubbeli dehlizler ve sarnıçlar mevcuttur. Bugün kalede hayat bütün canlılığıyla devam etmektedir.

Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara

Yanıtlar