Erciyes Üniversitesi

1978 yılında Kayseri Üniversitesi adı altında kurulan üniversitenin ilk fakülteleri, 1969 yılında Hacettepe Üniversitesi'ne bağlı olarak açılan Gevher Nesibe Tıp Fakültesi ve 1977 yılında açılan Kayseri İşletme Fakültesi'dir. 1982 yılında Kayseri'deki diğer iki yükseköğretim kurumuda, Mühendislik Fakültesi ve İlahiyat Fakültesi adıyla üniversiteye bağlanmış ve ardından üniversitenin adı Erciyes Üniversitesi'ne dönüştürülmüştür.

Erciyes Üniversitesi, 1978 yılında Kayseri Üniversitesi adı altında kurulan üniversitemizin ilk fakülteleri, 1969 yılında Hacettepe Üniversitesi'ne bağlı olarak açılan Gevher Nesibe Tıp Fakültesi ve 1977 yılında açılan Kayseri İşletme Fakültesi'dir. 1982 yılında Kayseri'deki diğer iki yükseköğretim kurumuda, Mühendislik Fakültesi ve İlahiyat Fakültesi adıyla üniversitemize bağlanmış ve ardından üniversitenin adı Erciyes Üniversitesi'ne dönüştürülmüştür.

Üniversite, adını şehrin 15 km. güneybatısında yer alan 3916 m. yükseklikteki Erciyes Dağı'ndan almaktadır. Bugün İç Anadolu'da Kayseri merkezi yanında Yozgat ve Nevşehir illerinde de faaliyet gösteren üniversitemiz;toplam 17 fakülte, 7 yüksekokul, 7 meslek yüksekokulu, 4 enstitü, 5 bölüm, 10 araştırma merkezi ve 1350 yataklı gelişmiş bir uygulama hastanesi ile hizmet vermektedir.

Mevcut bulunan Tıp, İktisadi ve İdari Bilimler, İlahiyat, Mühendislik ve Fen-Edebiyat Fakültelerine 1992 yılında Mimarlık Fakültesi ile Güzel Sanatlar Fakültesi, 1993 yılında Yozgat Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, 1995 yılında Kayseri'de Veteriner Fakültesi, Yozgat'ta İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Fen-Edebiyat Fakültesi, 1997 yılında Nevşehir'de İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2001 yılında Diş Hekimliği ve İletişim Fakültesi, 2002 yılında Eğitim Fakültesi, 2003 yılında da Hukuk Fakültesi ve Eczacılık Fakültesi eklenmiştir.

Yüksekokullar dört yılık olup, bunlar; Kayseri'de Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Kayseri Atatürk Sağlık Yüksekokulu, Sivil Havacılık Yüksekokulu, Yabancı Diller Yüksekokulu, Nevşehir'de Nevşehir Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, Nevşehir Sağlık Yüksekokulu ve Yozgat'ta Yozgat Sağlık Yüksekokulu'dur.

Meslek yüksekokulları iki yıllık olup, bunlar; Kayseri'de Kayseri Meslek Yüksekokulu, Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Safiye Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu, Kocasinan Meslek Yüksekokulu, Meslek Yüksekokulu, Yozgat'ta Yozgat Meslek Yüksekokulu ve Nevşehir'de Nevşehir Meslek Yüksekokulu'dur.

Erciyes Üniversitesi'nde lisansüstü eğitim-öğretim özellikle 1984 yılından sonra ağırlık kazanmıştır. Bu amaçla hizmet veren Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitülerinde halen 1204 öğrenci yüksek lisans, 181 öğrenci doktora eğitimi görmektedir.

Üniversitemizde, 2004-2005 öğretim yılı başı itibariyle toplam 27.726 öğrenci lisans ve meslek eğitimi almaktadır.Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve Akraba Topluluklarından ve yabancı ülkelerden de 300 öğrenci üniversitemizde öğrenim görmektedir.

Üniversitemizde halen 204 profesör, 74 doçent, 277 yardımcı doçent, 149 öğretim görevlisi, 170 okutman, 51 uzman ve 583 araştırma görevlisi olmak üzere toplam 1508 akademik personel ile 1464 idari personel görev yapmaktadır.

Üniversitemiz , ülkemiz ölçülerine göre oldukça gelişmiş olup, başta eğitim ve sağlık olmak üzere çevresine hizmet sunarak, çevresiyle bütünleşmiştir.

Erciyes Üniversitesi'nde alt yapı ve hizmet binalarının önemli bir kısmı yörenin hayırsever işadamları tarafından yaptırılıp tefriş ve donanımı tamamlandıktan sonra üniversitemize bağışlanmıştır. Böyle bir uygulama ülkemiz için yepyeni bir model oluşturmuştur. Hayırseverler tarafından üstlenilen binaların bir kısmının da inşaatı devam etmektedir. Bazı hayırseverler de yeni binaların yapımı için girişimde bulunmaktadırlar.

Erciyes Üniversitesi son yıllarda sağlamış olduğu çok önemli gelişmelerle bir mükemmeliyet merkezi olma yönünde büyük aşama göstermiştir.Üniversitemiz bu gelişmelerle güven ve ümit vererek toplumda " Bizim Üniversitemiz" imajının doğmasına yol açmıştır.

Kaynak

: http://www.erciyes.edu.tr/

İlgili başlıklar

 • Liste - Türkiye'deki üniversiteler

 • İlgili konuları ara


  Görüşler

  Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
  Gürüş/yorum alanı gerekli.
  Markdown kodları kullanılabilir.

  Erciyes Üniversitesi
  Erciyes Üniversitesi