Erdel Prensliği

Erdel Prensliği adlı tarihi ülke hakkındadır. Erdel adlı tarihsel bölge için Erdel maddesine bakabilirsiniz.''

Erdel Prensliği

Erdel Prensliği adlı tarihi ülke hakkındadır. Erdel adlı tarihsel bölge için Erdel maddesine bakabilirsiniz. 'Erdel Prensliği veya Transilvanya Prensliği, (Rumence: Principatul Ardeal) 1000'li yıllarda bugünkü Romanya ve Macaristan topraklarında kurulmuş tarihi ülke. Türk ordusunun 1526 yılında Macarlara karşı kazandığı Mohaç Savaşı'ndan sonra Osmanlı Devleti'ne bağlanan prenslik, II. Viyana Kuşatması'nı takip eden savaşlar sırasında Avusturya ordusunun saldırılarına hedef oldu ve 1691 yılında fiilen Türk egemenliğinden çıktı. 1699 yılında imzalanan Karlofça Antlaşması ile Osmanlı Devleti Erdel'i Avusturya'ya terk etti. Bu tarihten sonra Erdel, Macaristan ile beraber Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu'nun denetimi altına girdi.

Kaynaklar

Vikipedi

Yanıtlar