Türkiye Cumhuriyeti 59. Hükümet - Erdoğan Hükümeti

Başbakan : Recep Tayyip Erdoğan
Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı : Abdullah Gül
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı : Abdüllatif Şener
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı : Mehmet Ali Şahin
Devlet Bakanı : Beşir Atalay
Devlet Bakanı : Mehmet Aydın
Devlet Bakanı : Ali Babacan
Adalet Bakanı : Cemil Çiçek
Devlet Bakanı : Güldal Akşit
Devlet Bakanı : Kürşat Tüzmen
Milli Savunma Bakanı : [

Erdoğan Hükümeti

Türkiye Cumhuriyeti 59. Hükümet - Erdoğan Hükümeti

Başbakan : Recep Tayyip Erdoğan Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı : Abdullah Gül Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı : Abdüllatif Şener Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı : Mehmet Ali Şahin Devlet Bakanı : Beşir Atalay Devlet Bakanı : Mehmet Aydın Devlet Bakanı : Ali Babacan Adalet Bakanı : Cemil Çiçek Devlet Bakanı : Güldal Akşit Devlet Bakanı : Kürşat Tüzmen Milli Savunma Bakanı : Mehmet Vecdi Gönül İçişleri Bakanı : Abdülkadir Aksu Maliye Bakanı : Kemal Unakıtan Milli Eğitim Bakanı : Hüseyin Çelik Bayındırlık ve İskan Bakanı : Zeki Ergezen Sağlık Bakanı : Recep Akdağ Ulaştırma Bakanı : Binali Yıldırım Tarım ve Köyişleri Bakanı : Sami Güçlü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı : Murat Başesgioğlu Sanayi ve Ticaret Bakanı : Ali Coşkun Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı : Mehmet Hilmi Güler Kültür ve Turizm Bakanı : Erkan Mumcu Çevre ve Orman Bakanı : Osman Pepe

Ayrıca bakınız

Liste - Türkiye Cumhuriyeti Hükümetleri

Yanıtlar