Erdoğan Teziç

İstanbul'da 1936 yılında doğan Erdoğan Teziç, 1955 yılında Galatasaray Lisesi'nden, 1959 yılında da İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Paris Hukuk Fakültesi'nde doktorasını yapan Teziç, daha sonra mezun olduğu İÜ Hukuk Fakültesi'nde Dr. asistan, doçent ve Anayasa Hukuku profesörü olarak görev yaptı.

İstanbul'da 1936 yılında doğan Erdoğan Teziç, 1955 yılında Galatasaray Lisesi'nden, 1959 yılında da İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Paris Hukuk Fakültesi'nde doktorasını yapan Teziç, daha sonra mezun olduğu İÜ Hukuk Fakültesi'nde Dr. asistan, doçent ve Anayasa Hukuku profesörü olarak görev yaptı.

Galatasaray Lisesi Müdürlüğü, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Başkanlığı ve Rektör Yardımcılığı görevlerinde bulunan Prof. Dr. Teziç, 1993-2000 yılları arasında da TBMM Başkanlığı Hukuk Danışmanlığı'nı yürüttü.

2000 yılında Galatasaray Üniversitesi Rektörlüğü görevine atanan ve halen bu görevi sürdüren Prof. Dr. Teziç, Paris Üniversitesi ile Rennes I Üniversitesi'nde misafir öğretim üyesi. Teziç'in Fransız Hükümeti Liyakat Nişanı ödülü de bulunuyor.

EĞİTİM GEÇMİŞİ

 • 1980, Anayasa Hukuku Profesörü, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İstanbul
 • 1970, Anayasa Hukuku Doçenti, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İstanbul
 • 1965-1970, Anayasa Hukuku Dr. Asistanı, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İstanbul
 • 1962-1965, Doktora, Paris Hukuk Fakültesi, Paris
 • 1955-1959, Lisans, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İstanbul
 • 1947-1955, Ortaöğretim, Galatasaray Lisesi, İstanbul


MESLEKİ GEÇMİŞİ

 • 2000-, Rektör, Galatasaray Üniversitesi, İstanbul
 • 1999-2001, TBMM Başkanlık Hukuk Danışmanı, TBMM , Ankara
 • 1993-2000, Lise Müdürü, Galatasaray Lisesi , İstanbul
 • 1993-2000, Rektör Yardımcısı, Galatasaray Üniversitesi, İstanbul
 • 1992-1999, Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Başkanı, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İstanbul
 • 1992-1995, İstanbul Olimpiyat Oyuları ve Düzenleme Komitesi Üyesi, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi, İstanbul
 • 1987-1996, Hukuk Komisyonu Üyesi, Voleybol Konfederasyonu, İstanbul


AKADEMİK ÇALIŞMALARI:

Kitap (Yayımlanmış eser)

 • Teziç, E. Prof. Dr., 1998, Anayasa Hukuku (Genel Esaslar), Anayasa Hukuku (Genel Esaslar), Beta Yayınevi, İstanbul.
 • Teziç, E. Prof. Dr., 1980, Türk Parlamento Hukukunun Kaynakları ve İlgili Anayasa Mahkemesi Kararları, Türk Parlamento Hukukunun Kaynakları ve İlgili Anayasa Mahkemesi Kararları, İ.Ü.H.F Yayaın No:614, İstanbul .
 • Teziç, E. Prof. Dr., 1976, Siyasi Partiler, Siyasi Partiler, Gerçek Yayınevi, İstanbul .
 • Teziç, E. Prof. Dr., 1975, Kıbrıs Sorunu, Kıbrıs Sorunu, İ.Ü.H.F Milletlerarası Münasebetler Ensititüsü Yayını. İstanbul.
 • Teziç, E. Prof. Dr., 1972, Türkiye'de 1961 Anayasasına göre Kanun Kavramı, Türkiye'de 1961 Anayasasına göre Kanun Kavramı, İ.Ü.H.F Yayaın No:348 İstanbul .
 • Teziç, E. Prof. Dr., 1967, Seçim Sistemleri, Seçim Sistemleri, Filiz Kitabevi, İstanbul.


Makale (Yayımlanmış eser)

 • Teziç, E. Prof. Dr., 1998, Türkiye'de Parlementer Rejimin Bugünkü Anlamı ve İşleyişi, Türk Parlementerler Birliği'ne sunulan Tartışma Raporu, 26 Eylül.
 • Teziç, E. Prof. Dr., 1998, The Constitutional Regime of Turkey, Businness Guide to Turkey, Universal Yayıncılık, İstanbul, s:1-9.
 • Teziç, E. Prof. Dr., 1996, Dava Mahkemesinin Anayasaya Aykırılık İddiasını Ciddi Bulma Zorunluluğu, Coşkun KIRCA'ya Armağan, Galatasaray Üniversitesi Yayınları, İstanbul, Sayı 2, s:23-25.
 • Teziç, E. Prof. Dr., 1995, Sorun Siyasi Rejimin Yapılanması mı?, Yeni Türkiye, Ankara, Mayıs-Haziran, Sayı 4, s:7-12.
 • Teziç, E. Prof. Dr., 1991, Anayasa Yargılamasında Karar Sürecinde Koruyucu Tedbir Yolları, İstanbul Barosu Dergisi, İstanbul.
 • Teziç, E. Prof. Dr., 1991, Kanun'un Yürürlüğünün Durdurulması, İnan KIRAÇ'a Armağan, Galatasaray Üniversitesi Yayınları, İstanbul, Sayı 1, s:251-254.
 • Teziç, E. Prof. Dr., 1990, Türkiye'de Siyasal Düşünce ve Örgütlenme Özgürlüğü, Anayasa Yargısı, Ankara, s:29-46.
 • Teziç, E. Prof. Dr., 1990, Körfez Krizi Srasında TBBM'nin Toplanması, Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni, Özer ESKİYURT'un Anısına Özel Sayı, İstanbul, Yıl 10, s:191-196.
 • Teziç, E. Prof. Dr., 1989, Parlemento Kararı ve Kanun, Anayasa Yargısı, Ankara, s:121-130.
 • Teziç, E. Prof. Dr., 1988, Anayasa Mahkemesinin Seçin Sistemini Belirlemesi, Yiğit OKUR'a Armağan, Galatasaray Üniversitesi Yayınları, İstanbul, Sayı 3, s:375-379.
 • Teziç, E. Prof. Dr., 1988, Anayasaya Uygunluk Denetiminde Belçika Hakemlik Divanı, İdare Hukuku ve İlimleri Dergisi, Prof. Dr. Lütfi DURAN'a Armağan Özel Sayısı, Ankara, Yıl 9, Sayı 1-3.
 • Teziç, E. Prof. Dr., 1987, Cumhurbaşkanının Geri Gönderme Yetkisi, Anayasa Yargısı, Ankara, s:81-105.
 • Teziç, E. Prof. Dr., 1986, Kanunların Anayasaya Uygunluğunun Esas Açısından Denetimi, İ.Ü. Hukuk Fakültesi Mecmuası, İstanbul, Cilt 51, Sayı 1-3.
 • Teziç, E. Prof. Dr., 1982, Anayasa Hukuku İçinde Çalışma Hayatına İlişkin Temel Haklar, İ.Ü. Hukuk Fakültesi İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayını, İstanbul, Yıl 3, Sayı 1-3.
 • Teziç, E. Prof. Dr., 1982, 1982 Anayasasına Göre Anayasaya Uygunluğun Denetimi, İdare Hukuku ve İdari İlimler Dergisi, Ragıp SARICA'ya Armağan Özel Sayısı, Ankara, Yıl 3, Sayı 1-3.
 • Teziç, E. Prof. Dr., 1980, 1961 Anayasasına Göre Cumhurbaşkanı, Yargı Dergisi, Ankara, Sayı 49.
 • Teziç, E. Prof. Dr., 1980, Batı Demorkasilerinde , İdare Hukuku ve İlimler Dergisi, Ankara, Yıl 1, Sayı 2.
 • Teziç, E. Prof. Dr., 1977, 1923-1938 Döneminde Siyasal Parti Programlarında Sosyal ve Ekonomik Görüşler, İstanbul Yüksek ve Ticaret Mektebi Mezunlar Derneği Yayını, İstanbul.
 • Teziç, E. Prof. Dr., 1973, Révision de la Contitution de la Republique de Turquie relative à la modification de certains articles et á l'annexion des dispotitions transitoires, Annales de la Faculté de Droit d'İstanbul, İstanbul, Sayı 37-1971.
 • Teciç, E. Prof. Dr., 1973, Arrêts de la Cour Constitutionnelle, Annales de la Faculté de Droit d'İstanbul, İstanbul, Sayı 37-1971.
 • Teziç, E. Prof. Dr., 1972, Yasama Yetkisi ve Kanun Hükmünde Kararnameler, Amme İdaresi Dergisi, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi enstitüsü Yayını, Ankara, Cilt 5, Sayı 1, s:3-14.
 • Teziç, E. Prof. Dr., 1969, La Loi Relative aux Partis Politiques Turcs, Annales de la Faculté de Droit d'Istanbul, İstanbul.
 • Teziç, E. Prof. Dr., 1968, L'Evolution du Système Electoral Turc sous la Second République, Annales de la Faculté de Droit d'Istanbul, İstanbul.
 • Teziç, E. Prof. Dr., 1967, Mart 1967 Fransız Seçimleri, İstanbul Üniversitesi Mukayeseli Hukuk enstitüsü, Mukayeseli Hukuk Araştırmaları Dergisi, İstanbul Üniversitesi, Sayı 1.

  Kaynaklar

  *Anadolu Ajansı *Galatasaray Üniversitesi

  İlgili başlıklar

  * YÖK * YÖK Başkanları

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Erdoğan Teziç ilgili konular

 • Galatasaray Üniversitesi

  Beşyüz yılı aşkın bir eğitim ve öğretim geçmişinin ulaştığı aşama:Galatasaray Üniversitesi...
 • Erdoğan Teziç

  İstanbul'da 1936 yılında doğan Erdoğan Teziç, 1955 yılında Galatasaray Lisesi'nden, 1959 yılında da İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • YÖK Başkanları

  YÖK Başkanları
 • Erdoğan

  Kişiler
 • Emine Erdoğan

  Emine Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti başbakanı Recep Tayyip Erdoğan`ın eşidir.
 • Legion D'Honneur Nişanı

  Légion d'honneur, Napoléon Bonaparte’ın Birinci Konsül iken 19 Mayıs 1802 tarihinde imzaladığı bir kanun ile oluşturulmuş Fransız nişan
 • Kemal Gürüz

  Kemal Gürüz (d. 1947, İzmir Türkiye), Türk bilimadamı.
 • Aybar Ertepınar

  Aybar Ertepınar, 5 Ekim 1944'te doğmuştur, ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü mezunudur. Drexel University'de yüksek lisans ve doktorasını
 • Duygun Yarsuvat

  Duygun Yarsuvat, (d. 18 Ağustos 1937 İstanbul) Türk profesör.