Ereğli, Konya

Ereğli, Konya ilin güneybatısında yer alan Aksaray,Niğde ve Karaman`a sınırı olan ve il merkezine 147 km uzaklıkta bulunan ilçe.

Ereğli, Konya

Ereğli, Konya ilin güneybatısında yer alan Aksaray,Niğde ve Karaman`a sınırı olan ve il merkezine 147 km uzaklıkta bulunan ilçe.

Ereğli adını; Bizans İmparatoru Herakliyüs adı ise Yunan mitolojisinde yarı tanrılaşmış bir kahraman olan Herakles`ten gelmektedir. “Herakliyüs” kelimesi zaman içinde Türkçe`nin ses yapısına uygun olarak; Herakle > İrakle > Eregle.> Eregli.> Eregliyye > EREĞLİ şeklini almıştır. Evliya Çelebi SEYAHATNAME sinde ise Alaattin KEYKUBAT ` ın Ereğli` den bir sefer dönüşü geçerken Peygamber Pınarı denilen (şu anda Akhüyük köyünde bulunan) çamurun ,.yaralı askerlerinin yaralarına şifa olduğundan dolayı buraya ERKİLİ (Ereğli) dediği için adini buradan aldığı yazılır.

Tarih boyunca Hitit, Asur, Kimmer, Frig, Lidya, Pers, İskender İmparatorluğu, Roma İmparatorluğu ve Bizans idaresinde kalan Ereğli, 9 asırda Bizans ile Abbasiler arasındaki mücadeleye sahne oldu. Anadolu Selçukluları zamanında Türklerin idaresine giren Ereğli Fatih Sultan Mehmet devrinde Osmanlı topraklarına katıldı. 20 asırda Bağdat Demiryolunun ilçeden geçmesi ile Ereğlinin önemi daha da arttı. Osmanlı Devletinin son döneminde Konya Vilayetine bağlı bir kaza merkezi olan Ereğli, cumhuriyet döneminde de Konya`nın ilçesi olma durumunu devam ettirdi.

Deniz seviyesinden 1054 m yüksekte bulunan Ereğli`nin nüfusu 128.000`dir(83.000`i merkezde). 2260 km² yüzölçümüne sahip ilçenin 6 belde belediyesi 44 köyü ve 36 mahallesi bulunmaktadır. İlçe halkının yarıdan fazlası geçimini tarım ve hayvancılıktan sağlamaktadır. İlçenin en önemli akarsuyu İvriz Çayı üzerinde kurulu İvriz Barajı, Ereğli`de hem tarım alanlarını sulamakta ve içme suyu ihtiyacını da karşılamaktadır. İlçede baklagiller, sanayi bitkileri, meyve, sebze ve yem bitkileri yetiştirilmektedir. Ereğli`de yetiştirilen kirazlar bir bölümü ihraç edilmektedir.

Ereğli`de Selçuk Üniversitesine bağlı Ereğli Meslek Yüksekokulu, 1987 yılından beri eğitim faaliyetini sürdürmektedir.

Ulu cami, Ağalar Mescidi, Rüstem Paşa Kervansarayı, Roma Hamamı kalıntıları, çeşitli dömemlerde yapılmış türbeler ve köprüler ilçenin önemli tarihi esrleri arasındadır.

Ereğli yakınlarında bulunan İvriz Kaya Anıtı Hititlerden günümüze gelen önemli bir kültür mirasıdır.Ereğli sanayisi ve tarımıyla birlikte hızlı yükeliş icinde.Ayrıca yüz ölçümü ve nüfus acısından bazı illerden daha büyüktür.Ereğli beyaz kiraz üretimiğle dünya çapında söz sahibidir.Ereğlinin en büyük ve geniş mahallesi olan cahı mahallesi ZEKERİYA BEY tarafından belirlenmiştir.}

} Ereğli

Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara

Yanıtlar