Ergime noktası, homojen bir katı maddenin katı durumdan sıvı duruma geçmeye başladığı ve ergime sona erene kadar koruduğu sıcaklıktır.

Erime noktası

Erime noktası ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Ergime noktası

erime noktası

Türkçe erime noktası kelimelerinin İngilizce karşılığı.
melting point

Yanıtlar